Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
6.11.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

7.11.otrdiena

 

Skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

Latviešu filmu pēcpusdiena 5.-7.klasēm14.00(aktu zāle)„Rīgas sargi”

Skolas padome 17.00(sk. ist.)

8.11.trešdiena
9.11.ceturtdiena

Starpnovadu konkurss „Brocēnu četrcīņa” 9.klašu komandām 10.00 (aktu zāle)

Vecāku padome 19.00(201.kab.)

10.11.piektdiena

Projekta „Latvijas skolas somas” piedāvātā izrāde „Lidojošais šķīvītis” 5.klasēm 9.20-10.00(208.kab.)

„Mārtiņos(i) gaili kāvu”, rotaļu pēcpusdiena kopā ar folkloras kopu „Virza”(aktu zāle) 11.30-12.10(1.b,1.c,2.b klasēm)

12.20-13.00(1.a un 2.a klasēm)

11.11.

Lāčplēša dienai veltīti pasākumi:

17.00 gaismas ceļa izgaismošana

18.00 stāšanās pie Brocēnu vidusskolas

18.30 lāpu gājiens

19.30 Brocēnu pašvaldības priekšsēdētājas S. Dūklavas uzruna

20.00 koncerts BKC grupa Lādezers

 

Irēna Birgersone