Vingrosim kopā!

														
Irēna Birgersone

Šonedēļ

Laiks Pasākums
29.05.pirmdiena

Veselības nedēļa-„H20 diena”

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Karjeras pasākums „Jaunie pavāri” (1.kl.)12.20-13.40(aktu zāle)

Karjeras pasākums (4.kl.)12.20-13.40(521.)

Stiprais skrējiens(5.-6.kl.)13.00,(7.-9.kl.)13.15,(10.-12.kl., skolotāji)13.30 Starts no Dūņupes

Pedagoģiskā sēdē 16.00(112.)

30.05.otrdiena

Sporta diena 1.-4.klasēm

Pārgājiena, ekskursijas diena 5.-11.klasēm

Veselības diena- „Pietupienu stunda”

31.05trešdiena

Svinīgā līnija (1.-11.kl.) uz terases 8.30

Censoņu balvas pasniegšana 9.00(1.-4.kl.)

Censoņu balvas pasniegšana 10.00(5.-11.kl.)

Darba svētki- skolotājiem11.30(ēdamzālē)

Darba svētki 18.00 BJC

1.06.ceturtdiena

Veselības diena- „Katram savs kilometrs”

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

2.06.piektdiena  

														
Irēna Birgersone

Šonedēļ

Laiks Pasākums
22.05.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)
23.05.otrdiena

Informatīvā skolotāju sanāksme 7.50(112.)

8.30-9.10 Audzināšanas stunda „Jauniešu centrā „(10.-11.kl.)

Karjeras pasākums „Stāstu stāstīšana”10.10(5.kl.)(aktu zāle)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

Metodiskā Padome 15.30 (sk. ist.)

24.05.trešdiena
25.05.ceturtdiena
26.05.piektdiena

Brocēnu pilsētas svētki- „Latvisko dziesmu festivāls”19.00 (BKC)

4.klases atvadas no sākumskolas (1.-4.kl.)10.00(aktu zāle)

27.05.sestdiena Brocēnu pilsētas svētki, Svētku gājiens 11.00-12.00, stāšanās 10.30(Skolas ielā), velkam zaļus krekliņus, dzeltenus aksesuārus.

 

														
Irēna Birgersone

Filmu pēcpusdiena

Paldies visiem, kuri ieradās uz jau otro filmu vakaru, taču mazā apmeklētāju skaita dēļ trešā filma NENOTIKS! Paldies visiem par sapratni! Ar cieņu, prezidente Alvīne Paštore.

														
Alvīne Pastore

Aicinām

														
Irēna Birgersone

Pēdējais zvans, 13.maijs

      

        

      

     

														
Marika Ulmane

Ģimenes pēcpusdiena

														
Irēna Birgersone

Nedēļas notikumi

Laiks Pasākums
15.05.pirmdiena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Zilie brīnumi „Gudrais plastilīns”, „Gaisa raķete” 12.20(2.klasēm)

Zilie brīnumi „Ūdens attīrīšana”, „Skaņa” 13.20(3.klasēm)

16.05.otrdiena

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

17.05.trešdiena

Ģimenes pēcpusdiena-

18.00 radošās darbnīcas

19.00 koncerts „Mēs darām tā”

18.05.ceturtdiena

Varis Klausītājs improvizācijas teātris„Vilks”13.00 (4.-7.kl.)BKC

Filmu pēcpusdiena „Inteliģentie huligāni” 14.40 (aktu zāle)

Nākamo 1.klasnieku vecāku un bērnu tikšanās ar skolotājiem18.00

19.05.piektdiena

 

														
Irēna Birgersone

“Mani sirdsvārdi Latvijai”

Piektdien, 12.maijā notika J.Jaunsudrabiņa literārā konkursa noslēguma pasākums. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētajos konkursos jau otro gadu piedalās Brocēnu vidusskolas 11.a un 11.b klases skolēni. Šogad konkursa noslēgums bija vērienīgs,un tas norisinājās Likteņdārza amfiteātrī.  Uz pasākumu tika uzaicinātas 10 11.klases meitenes( Karīna, Ivita, Dace, Emīlija, Kristiāna 11.b, Santa, Elīza, Jeļena, Alvīne, Kristiāna 11.a)
Konkurence šī gada pasākumā bija liela, kopumā 198 dalībnieki no 46 skolām. Priecājamies par mūsu skolnieču sasniegumiem- Jeļenai Atzinības raksts, Elīzai- 2.vieta literāro darbu konkursā. Tagad Elīzas vārds rotās Likteņdārza draugu aleju! Viņai piešķīra arī Ezīša kausu. Pasākuma laikā notika grāmatas PRO PATRIA III atvēršanas svētki, grāmatā publicēti mūsu skolnieču pagājušā gada darbi.
Paldies par skolēnu sagatavošanu skolotājai Mairitai Neilandei.
Lepojamies!

														
Alvīne Pastore

Izstāde “Latvijas toņi un pustoņi”

27.aprīlī Kuldīgā notika konkursa-izstādes “Latvijas toņi un pustoņi”‘ 2. kārtas noslēgums un laureātu apbalvošana.
1. pakāpes diplomus un uzaicinājumu piedalīties konkursa 3. kārtā, kas notiks Bauskā Mūzikas un mākslas festivāla laikā ieguva Reinis Leja (1.b klase), Arvis Miezis (5.b klase), Sofija Estella Donga (6.b klase) un Avelīna Mizone (9.a klase).

														
Irēna Birgersone