Ģimenes pēcpusdiena

														
Irēna Birgersone

Nedēļas notikumi

Laiks Pasākums
15.05.pirmdiena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Zilie brīnumi „Gudrais plastilīns”, „Gaisa raķete” 12.20(2.klasēm)

Zilie brīnumi „Ūdens attīrīšana”, „Skaņa” 13.20(3.klasēm)

16.05.otrdiena

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

17.05.trešdiena

Ģimenes pēcpusdiena-

18.00 radošās darbnīcas

19.00 koncerts „Mēs darām tā”

18.05.ceturtdiena

Varis Klausītājs improvizācijas teātris„Vilks”13.00 (4.-7.kl.)BKC

Filmu pēcpusdiena „Inteliģentie huligāni” 14.40 (aktu zāle)

Nākamo 1.klasnieku vecāku un bērnu tikšanās ar skolotājiem18.00

19.05.piektdiena

 

														
Irēna Birgersone