Vingrosim kopā!

														
Irēna Birgersone

Šonedēļ

Laiks Pasākums
29.05.pirmdiena

Veselības nedēļa-„H20 diena”

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Karjeras pasākums „Jaunie pavāri” (1.kl.)12.20-13.40(aktu zāle)

Karjeras pasākums (4.kl.)12.20-13.40(521.)

Stiprais skrējiens(5.-6.kl.)13.00,(7.-9.kl.)13.15,(10.-12.kl., skolotāji)13.30 Starts no Dūņupes

Pedagoģiskā sēdē 16.00(112.)

30.05.otrdiena

Sporta diena 1.-4.klasēm

Pārgājiena, ekskursijas diena 5.-11.klasēm

Veselības diena- „Pietupienu stunda”

31.05trešdiena

Svinīgā līnija (1.-11.kl.) uz terases 8.30

Censoņu balvas pasniegšana 9.00(1.-4.kl.)

Censoņu balvas pasniegšana 10.00(5.-11.kl.)

Darba svētki- skolotājiem11.30(ēdamzālē)

Darba svētki 18.00 BJC

1.06.ceturtdiena

Veselības diena- „Katram savs kilometrs”

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

2.06.piektdiena  

														
Irēna Birgersone