Skolēnu apmaiņas brauciens uz Tostamā skolu Igaunijā

Tostamā foto šeit http://pildid.tostamaa.ee/2017/broceni/

														
Irēna Birgersone

Baltā galdauta svētku gaidās

3.maijā vispirms 5.-8., tad 9.-12. klašu skolēni pulcējās pasākumā, lai padomātu par to, kāds ir bijis ceļš no Latvijas Neatkarības pasludināšanas dienas 1990. gada 4. maijā līdz Baltā galdautu svētku tradīcijai šodien.

Ieklausoties Mavrika Vulfsona vārdos, Ievas Akurāteres dziedājumā un vērtējot Daiņa Īvāna, Itas Kozakēvičas, Ēvalda Valtera un citu uzdrošināšanos, skatoties uz Latvijas cilvēku laimīgajām sejām pēc plenārsēdes, kad tika pasludināta Latvijas neatkarība, sapratām, cik ātri skrien laiks, bet cik nozīmīgi ir turpināt viņu iesākto, kopt Latviju, sagaidīt svētkus ar skaistu ģimenes tradīciju –  baltu galdautu klātu galdu.

Sagatavoja I. Muižarāja

 

														
Irēna Birgersone

Tālmācība Brocēnu vidusskolā

														
Irēna Birgersone