Izstāde “Latvijas toņi un pustoņi”

27.aprīlī Kuldīgā notika konkursa-izstādes “Latvijas toņi un pustoņi”‘ 2. kārtas noslēgums un laureātu apbalvošana.
1. pakāpes diplomus un uzaicinājumu piedalīties konkursa 3. kārtā, kas notiks Bauskā Mūzikas un mākslas festivāla laikā ieguva Reinis Leja (1.b klase), Arvis Miezis (5.b klase), Sofija Estella Donga (6.b klase) un Avelīna Mizone (9.a klase).

														
Irēna Birgersone