Šonedēļ

Laiks Pasākums
22.05.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)
23.05.otrdiena

Informatīvā skolotāju sanāksme 7.50(112.)

8.30-9.10 Audzināšanas stunda „Jauniešu centrā „(10.-11.kl.)

Karjeras pasākums „Stāstu stāstīšana”10.10(5.kl.)(aktu zāle)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

Metodiskā Padome 15.30 (sk. ist.)

24.05.trešdiena
25.05.ceturtdiena
26.05.piektdiena

Brocēnu pilsētas svētki- „Latvisko dziesmu festivāls”19.00 (BKC)

4.klases atvadas no sākumskolas (1.-4.kl.)10.00(aktu zāle)

27.05.sestdiena Brocēnu pilsētas svētki, Svētku gājiens 11.00-12.00, stāšanās 10.30(Skolas ielā), velkam zaļus krekliņus, dzeltenus aksesuārus.

 

														
Irēna Birgersone