Aicinām topošos pirmklasniekus

Pieteikšanās skolai:

Klātienē pie skolas lietvedes, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību.

Aizpildiet iesnieguma veidlapu👉 https://ieej.lv/iesniegumsuz1klasi2024 , parakstiet ar drošu elektronisko parakstu un nosūtiet uz skolas e-pastu: skola.broceni@saldus.lv

														
Dita Dubulta

Topošo pirmklasnieku tikšanās

Sākumskolas popgrupas ieskandināts 31.janvārī Brocēnu vidusskolā sākās nākamo pirmklasnieku iepazīšanās pasākums ar skolu. 🎈😀🤓

Darbojoties darbnīcās kopā ar vecākiem, laiks paskrēja nemanot. Bērni izkustējās gan plašajā sporta zālē, gan mūzikas un angļu valodas nodarbībās. Asināja prātu matemātikas un konstruēšanas pieturā, vingrinājās sakārtot skolas somu uz interaktīvās tāfeles, pētīja vaboles un mušas ar rokas mikroskopu un iepazinās ar grāmatu pasauli bibliotēkā. Saņēma vitamīnu devu spēkam un enerģijai pie skolas medmāsiņas, un iejutās direktores lomā, iesēžoties krēslā.📖🔍🖊️🍏

Direktora vietniece sākumskolā V. Ķezbere

														
Dita Dubulta

“Gribu būt mobils”

Ir noslēgusies CSDD konkursa “Gribu būt mobils!” neklātienes kārta. Tajā piedalījās arī 7 Brocēnu vidusskolas komandas ar 28 skolēniem. 🚴

Dalība konkursā mācīja ne tikai ceļu satiksmes noteikumus un izpratni par drošību uz ceļam, bet arī komunikācijas prasmes, attīstīja erudīciju un “Viens par visiem, visi par vienu!”👥🤝

Kuldīgas reģiona pusfinālam kvalificējās 2 komandas: 6.klašu komanda “Gurķīši BVSK” (Ernests Atmats, Rēzija Ciesmane, Patrīcija Adamoviča, Pauls Putnāns, Aleksandrs Venediktovs) un 7.klašu komanda “ALOHA” (Sofija Bula, Keita Danenberga, Endija Jokubauska, Sems Kazāks, Miķelis Maslovskis). Šiem dalībniekiem vēl jāapgūst papildus zināšanas un prasmes, lai iegūtu pēc iespējas labākus rezultātus pusfinālā. 📚🏆

Paldies par atbalstu skolēnu darba organizēšanā klašu audzinātājām Helēnai Dubultai, Ditai Dubultai, Ļenai Zvaigznei, kā arī skolēnu vecākiem!🫶

														
Dita Dubulta

Pašpārvaldes saliedēšanās brauciens

Brocēnu vidusskolas skolēnu pašpārvalde vienojās kārtējā piedzīvojumā ar prāmi uz Stokholmu “Brauciens pēc iedvesmas”.

Šoreiz iepazinām un piedzīvojām leģendārās grupas ABBAS karjeras pirmsākumus, sasniegumus un virsotnes. 🎤🎶💥

Tik pozitīvām emocijām piepildīta kopā būšana! Mirkļi, kuri iekrāso mūsu ikdienas dzīvi un liek turpināt!👏😎

❤️Paldies mūsu skolas direktorei Natālijai Balodei par atbalstu braucienam!
❤️Paldies mūsu gidei Elīzai Ipoļitovai par ekskursijas plānošanu un noorganizēšanu.

#skolēnupašpārvaldēsirspēks

#iedvesmasbrauciens

#kopāvaramdaudz

#baltijasjūramūsstiprina

														
Dita Dubulta

Teātra sporta turnīrs

7.a un 7.b kl. skolēni piedalās Brocēnu vidusskolas teātra sporta turnīrā. Skolēni atzīst, ka grūtākais ir sadarboties un nebloķēt otra idejas. Kad pirmais uztraukums ir pāri, tad dzima daudz ideju. 🤓

  Žūrija šoreiz bija īpaši stingra. Sk. Jānis Mūrmanis un skolnieces Liene no 10.a kl. un Katrīna no 8.a kl. Par to viņiem tika ar slapjām švammēm. Bet jaunie turnīra dalībnieki saņēma rozes, dažam labam tika pat rožu klēpis. Skolēni atzīst, ka tāda veida pasākums patīk, lai gan bija pat ļoti grūti spēlēt uztraukuma dēļ.🤗

  Skolotāja Ļena Zvaigzne

  														
  Dita Dubulta

  Nāc, mācīsimies kopā!

  Janvāra mēnesī Brocēnu vidusskola turpina 2023./2024. mācību gadā uzsāktās nodarbības “Nāc, mācīsimies kopā!” sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestādēm. Šoreiz skolā viesojās PII “Mūsmājas” sagatavošanas grupas audzēkņi. 👧🧒🤓

  Skolēni sagaidīja mazos ciemiņus un priecājās satikt pirmās audzinātājas. Pirmklasniekiem bija atbildīgs uzdevums- palīdzēt viesiem iepazīt skolu un darboties mācību stundā.

  Matemātikā varēja kopīgi ar pēdiņām vai lineālu mērīt čūskas garumu, lietus mākonītī ievērt mirdzošās pērlītes, saskaitīt domino kauliņos punktus, atpazīt neparastā cilvēciņa figūras un darboties ar interaktīvo tāfeli.

  Angļu valodā apguva krāsu nosaukumus un praktiski veica uzdevumus, izmantojot planšetdatorus. Topošie pirmklasnieki kopā ar 1.b klases skolēniem atkārtoja vārdus un sarunvalodas frāzes angļu valodā, izkustējās dziesmiņas ritmos kopā ar multfilmu varoņiem. Pirmklasnieki gan palīdzēja, gan iejutās skolotāju lomā un atzinīgi novērtēja topošo pirmklasnieku darbu.

  Paldies skolotājām Svetlanai Tarasovai un Inesei Lasmanei par sadarbības stundu. Bērniem aizrautīgi darbojoties, laiks paskrēja nemanot. Gaidīsim ciemos pavasarī!🥳❤️

  V.Ķezbere

  														
  Dita Dubulta

  Malači

  Šodien Saldus sporta kompleksā norisinājās 6.-7. klašu zēniem, groza bumbas sacensības 🏀, mūsējiem smagās, aizraujošās spēlēs izcīnīta 3. vieta! 💥

  Komandā spēlēja: Mikelis Maslovskis, Emīls Brigzna, Emīls Auzenbahs, Pauls Putnāns, Kurts Nāburgs, Aleksandrs Venediktovs, Arvīds Maks!

  Paldies puišiem par skolas goda aizstāvēšanu, paldies skolotājiem Agatei un Nikam par komandas sagatavošanu! 👍🏼

  														
  Dita Dubulta

  Ābeču svētki

  ĀBEČU SVĒTKI 📖✏️

  25.janvārī 1.a klasei un 1.b klasei notika Ābeču svētki. Svētku dienas ietvaros pirmklasnieki parādīja savas zināšanas lasīšanas mākslā un dažādu uzdevumu pildīšanā. Par uzdevumu dažādību domāja klases audzinātājas D. Staško un S. Tarasova.

  Rīts pirmklasniekiem sākās ar grāmatu lasīšanu. Pirmklasnieki lasīja priekšā piektklasniekiem kā arī piektklasnieki lasīja priekšā pirmklasniekiem. Pēcpusdienā uzdevumu stacijās bija jāmin mīklas, jāuzmin burti pēc taustes, jāatpazīst multiplikāciju filmu varoņi, jāsaliek teikumi no vārdiem, jāatsauc atmiņā pasakas, jāuzraksta sava vizītkarte un jāparāda iemaņas, strādājot ar datoru, ko vadīja sākumskolas skolotājas. 📚🤩🧑‍💻

  Noslēgumā katrs pirmklasnieks saņēma apliecinājumu, ka ir apguvis 33 burtus un ir šo burtu eksperts kā arī baudīja klinģeri un tēju. 🦸‍♂️🤩🫖

  Sagatavoja skolotājas: D. Staško, S. Tarasova

  														
  Dita Dubulta