Nāc, mācīsimies kopā!

Janvāra mēnesī Brocēnu vidusskola turpina 2023./2024. mācību gadā uzsāktās nodarbības “Nāc, mācīsimies kopā!” sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestādēm. Šoreiz skolā viesojās PII “Mūsmājas” sagatavošanas grupas audzēkņi. 👧🧒🤓

Skolēni sagaidīja mazos ciemiņus un priecājās satikt pirmās audzinātājas. Pirmklasniekiem bija atbildīgs uzdevums- palīdzēt viesiem iepazīt skolu un darboties mācību stundā.

Matemātikā varēja kopīgi ar pēdiņām vai lineālu mērīt čūskas garumu, lietus mākonītī ievērt mirdzošās pērlītes, saskaitīt domino kauliņos punktus, atpazīt neparastā cilvēciņa figūras un darboties ar interaktīvo tāfeli.

Angļu valodā apguva krāsu nosaukumus un praktiski veica uzdevumus, izmantojot planšetdatorus. Topošie pirmklasnieki kopā ar 1.b klases skolēniem atkārtoja vārdus un sarunvalodas frāzes angļu valodā, izkustējās dziesmiņas ritmos kopā ar multfilmu varoņiem. Pirmklasnieki gan palīdzēja, gan iejutās skolotāju lomā un atzinīgi novērtēja topošo pirmklasnieku darbu.

Paldies skolotājām Svetlanai Tarasovai un Inesei Lasmanei par sadarbības stundu. Bērniem aizrautīgi darbojoties, laiks paskrēja nemanot. Gaidīsim ciemos pavasarī!🥳❤️

V.Ķezbere

Dita Dubulta