Topošo pirmklasnieku tikšanās

Sākumskolas popgrupas ieskandināts 31.janvārī Brocēnu vidusskolā sākās nākamo pirmklasnieku iepazīšanās pasākums ar skolu. 🎈😀🤓

Darbojoties darbnīcās kopā ar vecākiem, laiks paskrēja nemanot. Bērni izkustējās gan plašajā sporta zālē, gan mūzikas un angļu valodas nodarbībās. Asināja prātu matemātikas un konstruēšanas pieturā, vingrinājās sakārtot skolas somu uz interaktīvās tāfeles, pētīja vaboles un mušas ar rokas mikroskopu un iepazinās ar grāmatu pasauli bibliotēkā. Saņēma vitamīnu devu spēkam un enerģijai pie skolas medmāsiņas, un iejutās direktores lomā, iesēžoties krēslā.📖🔍🖊️🍏

Direktora vietniece sākumskolā V. Ķezbere

Dita Dubulta