Ābeču svētki

ĀBEČU SVĒTKI 📖✏️

25.janvārī 1.a klasei un 1.b klasei notika Ābeču svētki. Svētku dienas ietvaros pirmklasnieki parādīja savas zināšanas lasīšanas mākslā un dažādu uzdevumu pildīšanā. Par uzdevumu dažādību domāja klases audzinātājas D. Staško un S. Tarasova.

Rīts pirmklasniekiem sākās ar grāmatu lasīšanu. Pirmklasnieki lasīja priekšā piektklasniekiem kā arī piektklasnieki lasīja priekšā pirmklasniekiem. Pēcpusdienā uzdevumu stacijās bija jāmin mīklas, jāuzmin burti pēc taustes, jāatpazīst multiplikāciju filmu varoņi, jāsaliek teikumi no vārdiem, jāatsauc atmiņā pasakas, jāuzraksta sava vizītkarte un jāparāda iemaņas, strādājot ar datoru, ko vadīja sākumskolas skolotājas. 📚🤩🧑‍💻

Noslēgumā katrs pirmklasnieks saņēma apliecinājumu, ka ir apguvis 33 burtus un ir šo burtu eksperts kā arī baudīja klinģeri un tēju. 🦸‍♂️🤩🫖

Sagatavoja skolotājas: D. Staško, S. Tarasova

Dita Dubulta