Starpdisciplinārā stunda

17.decembrī 5.b klasē notika starpdisciplinārā stunda latviešu valodā,matemātikā,krievu valodā. Skolēni risināja problēmu,kā radies teiciens”Čakls kā bite”. Latviešu valodā skolēni stāstīja par saviem visčaklākajiem cilvēkiem:mammām,vectēviem,draugiem.Matemātikā ar uzdevumu risināšanu pierādīja bitītes čaklumiņu. Lai savāktu 1 kg medu,bitei jāapciemo 5900000 ziedu. Skolēni strādāja grupās un izdomāja dažādus matemātikas uzdevumus par bitēm. Krievu valodas stundā,izlasot dzejolīti, atklāja,ka pat lācītis labprāt dzīvo bišu tuvumā.Stundas vadīja sk. Ļena Zvaigzne,Oksana Visocka,Nataļja Žameida.

Irēna Birgersone