Zvaniņš skan-mūsu vārdiem

														
Irēna Birgersone

Ziemassvētki ir pasaku laiks

Ziemassvētki ir pasaku un brīnumu laiks, tas ir mirklis, kad vari ļauties atgriezties bērnībā un piedzīvot pasaku valstības burvību.

														
Irēna Birgersone

Lēmums “Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 5.-6. klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā“

22.decembrī Brocēnu novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīts un apstiprināts lēmuma projekts “Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 5.-6. klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā”:

1. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sniegts atbalsts ēdināšanai 5.-6. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz attālināta mācību procesa uzsākšanas dienu deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā vai kuri mācās kādā no Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēm, bet nav deklarēti Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu.

Pabalsts izmaksājams, ja izglītojamais nesaņem atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā no citas pašvaldības. 

IESNIEGUMS (.doc)

2. No pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” budžeta līdzekļiem sniegs atbalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestāžu 5.-6. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā, kuriem piešķirtas brīvpusdienas, pamatojoties uz trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes statusu, 1,70 EUR (viena euro, 70 centu) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu. 

Ja ar Ministru Kabineta noteikumiem attālinātais mācību process tiks pagarināts, tad pašvaldība turpinās sniegt atbalstu. Iesniegums atkārtoti nebūs jāiesniedz, ja tāds jau būs iesniegts.

Maksājums ēdināšanas atbalstam tiks veikts vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi. 

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs (ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie ēku durvīm) vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2021.gada 7.janvārim. 

														
Irēna Birgersone

Patiesa mīlestība ir Tava labākā dāvana,sajūti,sadzirdi un izbaudi to!

														
Irēna Birgersone

Priecīgus, ģimeniskus un radošus svētkus! Novēl Brocēnu vidusskolas Rūķu saime.

														
Irēna Birgersone

„Ziemassvētki apkārt pasaulei”

Pirmdien, 14.decembrī notika programmas „Latvijas skolas somas” ietvaros  tiešsaistes koncerts sākumskolas bērniem „Ziemassvētki apkārt pasaulei”. Ar dažādu tautu Ziemassvētku tradīcijām, ēdieniem un dziesmām skolēnus iepazīstināja pasākuma vadītājs, dziedātājs Mikus Abaroniņš. Muzikālo pavadījumu kuplināja Arta Abaroniņa (čells, kontrabass) un Dāvis Bindemanis (klavieres).

Muzikālais ceļojums sākās ar latviešu Ziemassvētku tradīcijām, ar tautas dziesmu „Sidrabiņa lietiņš lija”. Agrākos laikos latvieši svinēja Ziemas saulgriežus, ēda zirņus ar speķi un pīrāgus. Vācija, Krievija, Austrija, Anglija, Austrumu zeme Japāna, Ukraina, Amerika. Tāds bija muzikālais ceļojums. Vai jūs zināt, kura ir pati populārākā Ziemassvētku dziesma? Nē? Tā ir „Last Christmas” (Pēdējie Ziemassvētki)! Koncertā skanēja populāras melodijas no filmas par Hariju Poteru un baleta „Riekstkodis”. 3.a klases skolēni bija sajūsmināti, jo viņi tās atpazina un visiem ļoti patika. Lūk, viņu domas par redzēto:

Linda – Man ļoti patika Amerikas tradīcijas un Harija Potera melodija.

Adelīna – Man patika, kad visas dziesmas dziedāja.

Ernests – Man patika to, ka ceļoja pa valstīm un es pazinu Hariju Poteru.

Aleksandrs – Man patika kā dzied un stāstīja.

Patrīcija un Rēzija – Man patika, ka meitene spēlēja čellu un Harija Potera melodiju.

Pauls – Man patika Amerikas izgaismotās mājas.

Jasmīna – Man patika, kā dziedāja vīrietis, patika baleta mūzika un Poters.

Ar 3.a klases skolēniem kopā bija mūzikas skolotāja Aija Zakovska.

														
Irēna Birgersone

Tematiskās piektdienas mūs atkal vieno!

														
Irēna Birgersone

Ņemot vērā mūsu skolas skolēnu un skolotāju seno vēlmi pēc skolas radio, septembrī startējām SCHWENK Latvija atklātajā projektu konkursā ar šīs idejas prezentēšanu. Tikām uz otro kārtu,taču šajā reizē mūsu projekts netika atbalstāmo projektu sarakstā.
Mēs degunus nenokaram, esam apņēmības pilni, ar radošām idejām un degsmi sirdī, mēs turpināsiem iesākto un  virzīsimies uz nosprausto mērķi.
Šis ir brīnumu laiks! Projekta rakstīšana un filmas filmēšana izvērtās par draudzīgu kopdarbu, vēlamies, lai arī jums ir iespēja to noskatīties, jo mūsu sirdīs ir stipra pārliecība, ka skolā radio būs liela vērtība un iespēja izaugsmei ikvienam no mums.
Skola ir mūsu otrās mājas, drīz tajās atgriezīsimiem un turpināsim veidot ģimenisku,draudzīgu un harmonisku vidi.
Ticēsim brīnumiem!
Ilze Tomanoviča Barone, Dita Dubulta.

														
Irēna Birgersone

ZOOM un teātris

1.decembrī „Latvijas skolas somas programmas” ietvaros 10.-12.klašu skolēniem bija iespēja noskatīties Latvijas Nacionālā teātra izrādi ”Margarēta’. Izrāde norisinājās ZOOM platformā. Šī bija mana pirmā pieredze ar šāda veida teātra izrādēm. Skatoties ZOOMĀ, es pamanīju, ka es neietekmējos no gaismām, skaņām vai akustikas, kas ir izrādēm klātienē, bet es vairāk vēroju aktiermākslu, sejas izteiksmes, skatienus un sejas vaibstus. Vairāk spēju ieklausīties tekstā un saprast lugas nozīmi un būtību. Es pavisam noteikti noskatītos vēl kādu izrādi ZOOM platformā. Visa izrāde man šķita kā viena liela epizode, jo nemainījās telpa un cilvēki, bet tomēr stāsts tika virzīts uz priekšu. Visvairāk man patika izrādes beigas, kad viss tapa skaidrs.   Margarēta saprata, ka tas nav tikai uzbāzīgs advokāts, bet gan viņas dēls. Izrādes laikā es ļoti ievēroju aktieru sejas izteiksmes. Aktieri ļoti profesionāli spēja kontrolēt savus acu skatienus un sejas vaibstus atbilstoši tekstam un stāstam. Tas nemaz nav tik viegli, runāt dialogu un pa vidu arī monologu. Kārtējo reizi es pārliecinos, ka Latvijas aktieri ir talantīgi un profesionāli. Daiga Kažociņa ļoti spēcīgi nospēlēja izrādes galveno varoni Margarētu, un, ja izrādes laikā kaut vienu reizi skatītājam aizraujas elpa, tad pavisam noteikti izrāde ir izdevusies, un man elpa aizrāvās ne vienu reizi vien.

 Es sapratu, ka šis Māras Zālītes daiļdarbs ir veidots pēc Gētes traģēdijas ”Fausts” motīviem. Viss notiek 25 gadus vēlāk, kad Grietiņa šos gadus ir nosēdējusi cietumā. Fausts kā Dievs, kā brīnumains cilvēks, būdams vecs, apbūra jauno Margarētu un lika iemīlēties viņā. Visi notikumi, kas bija norisinājušies Margarētas dzīvē pirms cietuma, bija saistīti tikai un vienīgi ar Faustu. Margarētas acīs viņš tika parādīts kā izcils, skaists un jauns vīrietis, jauneklis, kurš zināja no galvas bez gala daudz dzejas rindu, bet advokāts ātri vien atklāj, kas ir Fausts patiesībā, un viss kļūst skaidrs, ka Fausts ir 80 gadus vecs noziedznieks, kurš pavedina, nogalina un pamet. Izrāde beidzas ar to, ka Mefistofelis ir iemiesojies cietuma apsargā un cenšas dabūt no jaunā Fausta dēla asinis, bet tā vietā Margarēta sagriežas ar glāzes stikliem un noasiņo, cerot glābt sava dēla dzīvību.

ANNA ZARIŅA, 12.a klases skolniece

														
Irēna Birgersone

Recenzija par filmu “Mans mīļākais karš”

2020.gada 16.novembrī Brocēnu vidusskolas 6.b klase noskatījās dokumentālo animācijas filmu “Mans mīļākais karš ”. Filmu skolēni varēja noskatīties projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. Filmas režisore ir skolēnu novadniece Ilze Burkovska-Jakobsena. Filma stāsta par galvenās varones Ilzes bērnības un jaunības laikiem padomju režīmā. Stāsts ir autobiogrāfisks, veidots dokumentālās animācijas žanrā. Tas ir stāsts par pieaugšanu Padomju Savienībā: ar trūcīgu ikdienu, ko padomju propaganda sludina kā leiputriju, ar gatavošanos trešajam pasaules karam, bet filmas centrā ir Otrais pasaules karš – cildenas un varonīgas uzvaras simbols. Šādu uzskatu bērnu prātos cenšas nostiprināt arī tālaika skolotāji tepat Saldus novadā. Skolēnu atziņas:

Filips: “Man patika šī dokumentālā filma, jo bija laba animācija, interesants atmiņu stāstījums. Man patīk stāsti un filmas par vēsturi, uzskatu – mums vajadzētu iemācīties to laiku vēsturi par padomju laiku, par karu, Sibīriju un militārajām mācībām. ” Elizabete: “Filma ir ļoti interesanta, tajā viss ir skaisti pastāstīts. Varone Ilze stāsta par savu bērnību un skolas gadiem Saldū, par to, ko viņa domā par karu. Gājis viņai smagi, bet galu galā kļuvusi par žurnālisti. Es ieteiktu filmu skatīties 13 – 14 gadu vecumā, jo ne visu var kārtīgi saprast.” Bruno: “Es šo filmu ieteiktu noskatīties saviem vecākiem, jo filma bija interesanta, un gribu, lai mana mamma ar tēti uzzina vairāk par šo laiku, kad arī viņi bija mazi.” Jēkabs: “Man šī filma patika, jo tā atšķīrās no citām filmām, un mani interesē, kā cilvēki tajos laikos dzīvoja. Noteikti iesaku citiem noskatīties, pat – ja tas maksā naudu.” Māra: “Man patika šajā filmā tas, ka bija stāstīts par to, kā norisinājās kādreiz dzīve skolā padomju laikos, un man patīk uzzināt ko jaunu.” Amanda: “Es šo filmu ieteiktu noskatīties saviem vecākiem, jo uzskatu, ka viņiem patiktu šī filma. Tā ir interesanta, tās darbība notiek Saldū, un man patīk vēsture.” Laila: “Man šī filma nepatika, jo nebija interesanta. Tā bija par karu, un tā bija biedējoša un šausmīga.” Edžus: “Mani personīgi šī filma neinteresēja, jo es jau visu zinu par šo karu un padomju laikiem.” Leila: “Man filmā ļoti patika animācija. Bija daudz nesaprotamu fragmentu, jo es neesmu piedzimusi padomju laikā. Filma bija interesanta.” Emīls: “Man filmā šķita interesants fakts, kā visi gatavojās trešajam pasaules karam, kā skolā lika izjauktAK-47 un apmācīja šaut ar to. Visiem bija obligāta militārā mācība. Lai visi būtu gatavi karam. Bet karš nenotika, un Ilze protestēja pret šo sagatavošanu, to arī nolēma atcelt.” Estere: “Man šī filma patika, tā likās interesanta, jo tā bija gan animācijas, un tajā pašā laikā bija stāstīts arī kā īstajā dzīvē.” Viktorija: “Filmu ieteiktu noskatīties visiem, jo man filma patika. Īpaši patika, ka filmas sākumā Ilze bija pie aizliegtās jūras, bet filmas beigās viņa aizveda savus bērnus pie jūras tai vietā, kur viņa pirmo reizi bija aizbraukusi ar saviem vecākiem 7 gadu vecumā.” Elza: “Man šajā filmā patika redzēt, kā notika šis karš, jo es to neesmu piedzīvojusi. Man patīk paskatīties to no citas puses. Man nepatika tās lidmašīnas, kas meta no gaisa bumbas, kas sprāga, jo mana ome ir stāstījusi par to, kādi posti no šīm bumbām ir nodarīti (Zvārdē). Es ieteiktu filmu noskatīties tiem, kam patīk vēstures stāsti. ” Marta: “Man šī filma patika, jo tur stāstīts par senākiem laikiem, par kuriem es nezināju to, kas notiek. Piemēram, par pionieriem skolā. Filma bija par padomju laikiem. ” Evelīna: “Man patika visa filma, jo tur bija daudz “atcerības un dramatika”.” Patrīcija: “Man patika filma, jo galvenā varone mācījās Saldus skolā. Nepatika tas, ka viņa dzīvoja blakus vidusskolai, kur apakšā bija kauli no 2.pasaules kara. Tur uzcēla māju virsū, bet apakšā bija kapi. Tas bija spocīgi.” Keitija: “Man patika šī filma. Tur bija vectēvs, kurš daudz zināja par karu, viņš viņai arī stāstīja, jo visu bija pieredzējis. Viņš bija gleznotājs. Ilzei bija brūni, gari mati un mazāks brālis. Es iesaku visiem noskatīties šo filmu.” Daniels”: “Man filma patika, jo bija interesanti uzzināt par citu cilvēku dzīves stāstiem.” Skolēnu vairākums atzīst, ka filma viņiem patika, bija interesanti to skatīties, lai arī filma bija 2 stundas gara. Visiem patika filmas animācija, jo tā bija viegli uztverama, saprotama, vienkārša. Skolēni arī atzina, ka daudzi atpazina filmas darbības vietu – Saldu un tās apkaimi, tādēļ filmu uztvēra personiskāk. Kāda skolēna vecāki ir personīgi pazīstami ar režisori Ilzi Burkovsku-Jakobsenu un meitai stāstījuši par filmā attēlotajiem notikumiem. Mīnuss, kuru uzsvēra skolēni, bija tas, ka viņi vēl nav mācījusies par šo posmu Latvijas vēsturē un neizprot filmā atainoto notikumu pretnostatījumu. Mums, pieaugušajiem, ir saprotama Padomju Savienības un citu totalitārisma režīmu bīstamība, tās nostādīšanā pretstatā visam cilvēcīgajam, tiesībām uz savu viedokli, uz pašnoteikšanos. Taču kā teikusi pati filmas režisore- 9 gadus tapušās filmas “Mans mīļākais karš” idejiskais pienesums ir iestāšanās pret vardarbīgiem režīmiem, kas vēlas atņemt cilvēcību.

Latviešu valodas skolotāja: Marika Ulmane

														
Irēna Birgersone