Mācāmies būt līderi

Novembris mūsu vidusskolēniem “Līderu akadēmijā” ir bijis rosīgs laiks. Mēneša sākumā mūsu skolas komanda mācījās, kā vadīt domnīcas attālināti. Klusībā gan priecājāmies, ka mēs savas domnīcas novadījām jau īsi pirms pandēmijas sākuma – februārī. Taču pieredze noderēs arī piedaloties citu skolu attālinātajās domnīcās.  Esam jau piedalījušies attālinātajās domnīcās, kuras vadīja Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija – tēma “Ekonomika, kas kalpo cilvēkam “ un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas darbnīcā “Vienlīdzība un godīgums”. Divas reizes mēnesī aktīvi piedalāmies līderības mācībās un viedokļu apmaiņā –  “Iemācītā bezspēcība vai pārpilnības mentalitāte” un ‘Sevis motivācija attālināto mācību laikā”.  Patīkami vērot, ka mūsu skolas jaunieši ir vieni no aktīvākajiem runātājiem. Lieliska iespēja bija klausīties eksprezidenta Valda Zatlera lekciju, kuras laikā bija iespēja rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Prieks par K. Zakevicu. L. Spriesli un D. Lasmani, kuri ieguva V. Zatlera parakstītu grāmatu “Kas es esmu?” par interesantiem jautājumiem. Interesantas izvērtās diskusijas pēc lekcijas. Prieks, ka mūsu vidusskolēni prot uzvesties interneta vidē, komunicēt ar vienaudžiem un uzdot jēgpilnus jautājumus.

Tikai sevi pilnveidojot, sadarbojoties ar citu skolu vienaudžiem, varam panākt kopīgi labu rezultātu un attīstīt līderības prasmes.

Sagatavoja L. Miķelsone

														
Irēna Birgersone