Irēna Birgersone

Tevi nedrīkst pārdot!

Cilvēka tirdzniecības upuris? Cilvēka tirdzniecības novēršana?

Šodien 26. novembrī Latvijas skolas somu papildinājām ar 101. gada filmu „Oļegs”. Režisors Juris Kursietis to uzskata par nākotnes kino, kas sabiedrību darīs labāku. Pēc filmas analizējām, diskutējām kopā ar ekspertiem no Valts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes KPB Prevencijas grupas vecāko inspektori Vitu Vīlisteri un inspektoru Gintu Briķi.

Brocēnu vsk. LSS koordinatore: Dita Dubulta

														
Irēna Birgersone