Kafija ar politiķiem

Patriotu nedēļā 13. novembrī Brocēnu vidusskolā nu jau tradicionāli norisinājās neformāla diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā Brocēnu vidusskolas un Blīdenes pamatskolas pašpārvalžu pārstāvji, tikās ar Brocēnu pilsētas domes vadību un amatpersonām, lai diskutētu par Brocēnos jauniešiem aktuālām tēmām. Diskusiju laikā skolēniem bija iespēja uzzināt un iepazīt politiķu darba prioritātes un uzdevumus. Jaunieši uzdeva jautājumus, darbojās grupās ar politiķim un saņēma atbildes uz jautājumiem. Kopīgās diskusijās ar jauniešiem iesaistījās Ārijs Sproģis, Ilze Tomanoviča- Barone, Kristīna Maslovska,Zigmunds Georgs Fīrers, Irēna Birgersone, Ieva Ostrovska, Daila Frīdmane, Karīna Ciesmane. Paldies, enerģiskajiem un aktīvajiem diskusiju treneriem Rudītei Muraševai un Ēvaldam Kārkliņam.

Brocēnu vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes konsultants: Dita Dubulta

														
Irēna Birgersone