Projekts EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks)

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Saldus rajona attīstības biedrības projektu „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrību “Laukiem un Jūrai” Dobeles rajona lauku partnerību, Kandavas partnerību, biedrību “Darīsim paši” un ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”. Projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību. Vita Banzena tika uzaicināta būt par vadītāju Saldus-Brocēnu apvienībai.

2019. gada 21. septembrī norisinājās projekta pirmā aktivitāte, kuras laikā 50 eksakto priekšmetu skolotāji no iesaistītā reģiona apmeklēja semināru/nodarbības Rīgas Tehniskajā universitātē. No Brocēnu vidusskolas piedalījos es – ķīmijas skolotāja Vita Banzena, bioloģijas skolotāja Margita Skrastiņa un matemātikas skolotāja Vineta Mielava. Seminārs tika veidots tā, lai skolotāji varētu uzzināt visu jauno un aktuālo nozarē, kā arī būtu kā papildus stimuls uzsākt produktīvi jauno mācību gadu. Seminārā uzstājās Dr.psych., asociētā profesore ETHZF Humanitārā institūta direktore Airisa Šteinberga ar ievadlekciju “Prāts, tehnoloģijas un mūsdienīgs mācību process”. Pārējās nodarbības un lekcijas skolotājiem bija sadalītas atbilstoši mācību priekšmetiem, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājiem. Visas dienas garumā norisinājās sekojošas lekcijas: Fluorescējošie drošības elementi mūsdienu identifikācijas dokumentos un naudā. Profesore Dr. habil. sc. Ing  Dagnija Blumberga „Lekcija par biomimikriju.” Prof. Dr.phys. Juris Blūms „Ievadlekcija (par fizikas apmācību, kursa struktūru, galvenajām problēmām)”. Asoc. prof., Dr. oec. Guna Ciemleja “Personīgo finanšu un  ieguldījumu filozofija: teorija un prakse”. Prakt. doc., Mg. oec. Uldis Kamols “Matemātikas un ekonomikas savstarpējā mijiedarbība”. Lekt., Mg. DA. Matīss Šmitiņš “Darba vides risku atpazīšana un samazināšana”. Radio 5 moderators, Toms Grēviņš “Kā jokot ar skolēniem un kā justies jaunam.”

Nākošās aktivitātes eksakto priekšmetu skolotājiem paredzētas 2020. gada septembrī un 2021. gada maijā, kad tiks organizētas lekcijas/nodarbības par aktuālo nozarē.

2019. gada 28. septembrī Brocēnu vidusskolā tika atklāta „Jauno Zinātnieku skola” ar pirmajām nodarbībām. 50 jaunieši no 8. līdz 12. klasei visas dienas garumā apguva dabaszinību brīnumus. Jaunieši bija no Saldus, Brocēnu, Skrundas, Kuldīgas, Alsungas, Jaunpils, Kandavas, Tukuma, Dobeles, Tērvetes un Auces novadiem. No 10.00-16.00 jaunieši iepazina un apguva tēmas: atomu uzbūve, zvaigžņu spektri, oksidēšanās pakāpe, cietas vielas, šķidrumi un gāzes, neparastas ķīmiskās reakcijas un fizikāli procesi un citas! Nodarbības      vadīja  Labratorium    zinātnes           skola.

Otrā nodarbība 12. oktobrī notika Dobeles Valsts ģimnāzijā.

Tur vairāk tika apskatītas fizikas tēmas: elektrostatiska, potenciāls, kondensatori, bateriju un akumulatoru uzbūve. Materiālu elektrovadītspēja un pusvadītāji. Jauniešiem bija iespēja ņemt rokās lodāmurus un lodēt dažādas shēmas, lai nodarbības beigās 2 lampiņas iedegtos. Tas sagādāja diezgan lielas grūtības.

 Trešā nodarbība 2. novembrī notika Zemgales vidusskolā Slampē

Jau trešo reizi sestdienā 12 talantīgākie jaunieši ķīmijā no Brocēnu un Saldus novadiem satikās Zemgales vidusskolā Slampē ar citiem skolēniem, kopā 50 jaunieši, lai atkal eksperimentētu, spridzinātu, pierādītu metālu amfoteritāti. Sabrauca no Dobeles, Auces, Kandavas, Tukuma, Kuldīgas novadiem.Mācību gada noslēgumā tiks organizēts erudīcijas konkurss, kur jaunieši varēs pielietot savas jauniegūtās zināšanas, lai sacenstos savā starpā. “Jauno Zinātnieku skola” norisināsies visa mācību gada garumā, kur vienu sestdienu katru mēnesi jaunieši iepazīs dabaszinātņu brīnumus, ciemojoties vairākās skolās Kurzemē.Projekta ietvaros 2020. gada pavasarī Saldū tiks organizēta „Zinātnes diena”, kuras laikā vietējā sabiedrība tiks iepazīstināta ar plašo inženierzinātņu spektru, kā arī ar vietējiem uzņēmumiem, kuros nepieciešami šo nozaru speciālisti, kā arī ar mācību iestādēm, kur šīs profesijas apgūt. Pasākums veicinās inženierzinātņu atpazīstamību, popularizēšanu un vietējai sabiedrībai ļaus saskatīt reālas nākotnes iespējas šajā nozarē, kas nākotnē motivēs bērnus izvēlēties studijas šajā virzienā.Visa aktuālā informācija par projekta aktivitātēm, kā arī daudzi citi interesanti fakti un video par inženierzinātnēm ir pieejami sekojot līdzi www.facebook.com/projektsezis un Instagram: #projektsezis, kā arī sadarbības partneru sociālajos tīklos.

Brocēnu vidusskolas ķīmijas skolotāja Vita Banzena

														
Irēna Birgersone