Irēna Birgersone

Ballējam…

														
Irēna Birgersone

Interesanta stunda

3. b klases skolēni ar skolotājas Vivitas Ķezberes palīdzību apguvuši elektrodrošību, bet datorikas stundā skolotājas Ingas Rozalinskas vadībā guvuši priekšstatu par prezentāciju veidošanu. Kur nu vēl labāks veids, kā nodemonstrēt savas zināšanas, kā datorklasē veidot prezentāciju par attiecīgo tēmu?! Nezinu, vai vēl kādreiz skolēniem, pildot pārbaudes darbu, acis tā mirdz, bet šoreiz to nevarēja nepamanīt.

														
Irēna Birgersone

Meklējot pareizo atbildi

5.decembrī visu dienu notika starpdisciplinārā stunda 5.c klasē, kuras mērķis bija – veicināt lasītprasmi un matemātikas teksta uzdevumu izpratni. Sasniedzamais rezultāts – prot un spēj izprast teksta uzdevuma saturu, to vizualizēt un atrisināt. Stundas vadīja skolotājas – Digna Gūtmane, Inta Zankovska, Inga Rozalinska, Irēna Birgersone.

Skolēni pēc nejaušības principa (izmantojot WordWall programmu) tika sadalīti pāros. Katrs pāris saņēma darba lapas ar teksta uzdevumiem. Uzdevumi tika atrisināti. Lai izprastu teksta uzdevuma saturu, teksts tika analizēts gramatiski, meklējot teikuma virslocekļus, skaidrojot vārdu nozīmi. Pēc tam tika veidotas prezentācijas par teksta uzdevuma atrisināšanas gaitu. Tas bija izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem.

Skolēnu atziņas:

Esam precīzi sapratuši un izrēķinājuši uzdevumus. Protams, bija vieglāk. Mēs sapratām. Man patika strādāt pārī. Es vēlētos, lai vēl notiek tādas stundas. Man nepatika, ka bija daudz teksta uzdevumi. Es vēlētos būt pārī ar citu.

														
Irēna Birgersone

Brocēnos mācās

Jau kopš oktobra otrdienu un trešdienu vakaros Brocēnu vidusskolā pulcējas darbīga 12 cilvēku grupa ar vienu mērķi – labāk apgūt angļu valodu. Tas ir iespējams ar Brocēnu novada pašvaldības atbalstu sabiedrības iniciatīvas projektam “Angļu valoda – logs uz pasauli”, ko iesniedza biedrība “Kamols”. Interese ir liela, vairāki grupas dalībnieki mēro ceļu no Blīdenes. Pasniedzēja Anita Ieriķe ir parūpējusies par saturīgu mācību programmu, kurā ietvertas tēmas, kas noderēs gan uzņemot ārzemju viesus ciemos, gan arī pašām dodoties ārzemju braucienos.  Mācoties vakara stundas aizrit strauji, – runājot, dziedot (angliski, protams), veidojot dialogus. Izejot mācību finiša taisnē, droši varam apgalvot, ka pozitīvā emocionālā gaisotnē apgūt kaut ko jaunu ir daudz vieglāk. Palīdzēja skolotājas Anitas trāpīgie salīdzinājumi un atraktīvais pasniegšanas stils.  Īpaši nejūtam atšķirīgos zināšanu līmeņus – katrs cenšas, cik var un sajūt grupas atbalstošo plecu. Varbūt nedaudz simboliski ir tas, ka blakus telpā savas angļu valodas zināšanas papildina skolēni brīvprātīgā darbinieka Ibrahima Elrefaeja vadībā. Mācīties var visos vecumos, vajag tikai gribēt. Patiess prieks, ka biedrībai “Kamols”, saņemot pašvaldības finansiālu atbalstu, bija iespēja organizēt angļu valodas apmācību. Izvērtējot ieguvumus varam teikt – angļu valodas zināšanas ir papildinātas, iegūti jauni draugi, veidoti jauni kontakti, noderīgi un vērtīgi pavadīts laiks. Un visu laiku nepamet sajūta, ka gribam turpināt mācīties angļu valodu.

Projekta vadītājas Arta Zepa, Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

Brocēni cīņā ar Baltijas lielākajām pilsētām – Tallinu, Viļņu, Rīgu, Liepāju un Valmieru izcīnīja 2. vietu 33 elektrisko kuģu konkurencē. Paldies 2. vietas ieguvējam – Arvīdam Makam 3.b kl.

														
Irēna Birgersone

Ceļojums laikā 1919.gads

Šā gada 28.novembrī iniciatīvas “ Latvijas skolas somas” ietvaros 9.klases skolēni varēja izmantot  savas zināšanas vēsturē, literatūrā, mākslā, medicīnā, sociālās zinībās, starpdisciplinārā  muzej programmā “Ceļojums laikā 1919.gads.”Pirms ceļojuma skolotāji  ievirzīja šajā tēmā gan no vēsturiskās puses, gan no sociālās puses. Paši varējām izvēlēties lomas un iepazīties ar tām pirms paša ceļojuma. Kad bijām Durbes pilī, apskatījām un iepazināmies ar pašu pili, tās vēsturi. Pats interesantākais sākās, tad, kad noskatījāmies filmas fragmentu, kuru mēs pēc tam izspēlējām. Mums tika izdalīti tērpi un katras lomas pienākumi, kuri bija jāpilda ceļojumā laikā. Visi aktīvi piedalījās , izmantojot savas zināšanas, kuras vienkārši tiek izmantotas ikdienā un, protams, kuras ir apgūtas arī skolā. Skolēnu atsauces bija pozitīvas. Skolēni uzskata, ka šādā veidā vieglāk izprast tā laika notikušo, nostiprināt esošās zināšanas un veikt sadarbību ar citiem, kā  arī skolēni teica, ka iejutās tās dotās lomas vietā. 9.klases ir ļoti pateicīgas par tādu starpdisciplināro programmu, kurā tika dota iespēja  izmēģināt, ko jaunu un nepieredzējušu.

Ksenija Sanduļaka 9.b klase

														
Irēna Birgersone

Starpdisciplinārā stunda 1.a klasē

11.decembrī 1.a klasē notika starpdisciplināra stunda, ko vadīja skolotājas Daiga Staško un Maira Vīksna. Stundas ciemiņš bija Brocēnu novada Sociālā dienesta dienas centra vadītāja Daina Sadretdinova, kura skolēniem pastāstīja par savu darbu  un iepazīstināja, kas ir vientuļš cilvēks. Balstoties uz stāstīto, skolēni gatavoja  Ziemassvētku apsveikuma kartiņas un ierakstīja vēlējumus. Sagatavotās apsveikuma kartiņas iepriecinās vientuļo cilvēku sirdis Ziemassvētkos.  Stundas nobeigumā skolēni saprata, ka dāvanai nav svarīgs lielums, bet gan ar kādu mīļumu tā tiek pasniegta.

Sagatavoja skolotāja D. Staško

														
Irēna Birgersone

Bioloģijas olimpiāde

Š.g. 29. novembrī notika Valsts bioloģijas 42.olimpiādes starpnovada posms.  

Godalgotas vietas ir ieguvuši: Līza Elizabete Jakušenkova – 9.b klase – 1. vieta, uzaicināta uz bioloģijas valsts 42. olimpiādi. Mareks Lapsenbergs – 10. klase – 3. vieta, Samanta Turka – 12. klase – Atzinība

Olimpiādē piedalījās arī  Nora Grišāne – 9.kl.; Amanda Siliņa – Lauva – 9.kl.; Diāna Lasmane – 10.kl.; Laura Briede – 12.kl.

Paldies jauniešiem par sadarbību mācību procesa un konsultāciju laikā, kā arī augstiem sasniegumiem bioloģijas olimpiādē! Skolēnus olimpiādei sagatavoja bioloģijas skolotāja Margita Skrastiņa.

														
Irēna Birgersone

Ziemassvētku koncerts

														
Irēna Birgersone