“Kā es varu realizēties”

2019. gada 31.oktobrī, 7.a un 8.a klases izveidoja un organizēja pasākumu ”Kā es varu realizēties” projekta ”Kas meklē, tas atrod!” ietvaros. Skolēniem bija interesants uzdevums – izveidot pasākumu, tam paredzētais budžets bija 200 eiro. Abu klašu skolēni kopīgi nolēma, ka pasākums notiks Brocēnu Kultūras un izglītības centrā, mazajā zālē.

Uz pasākumu aicinājām trīs viesus – Ēvaldu Kārkliņu, kurš pastāstīja mums par brīvprātīgo darbu Brocēnu novadā, un savu pieredzi uzsākot brīvprātīgo darbu, ieguvumiem. Piedalījāmies arī viktorīnā par Latvijas putniem. Ciemos bija ieradies arī brīvprātīgais no Ēģiptes Ībrahims Elrefaei, kurš tobrīd  Brocēnos darbojās projektā ”Erasmus+”. Ībrahims mums pastāstīja  par savu pieredzi ”Erasmus+” projektā, un iepazīstināja mūs ar iespējām ceļot, iepazīt jaunus cilvēkus un apgūt jaunas zināšanas caur šo projektu. Pasākuma noslēgumā pie mums viesojās influenceris Niklāvs Mičulis, kurš uzstājās ar motivējošu runu, un pastāstīja kā sācis filmēt video un ievietot www.youtube.com. Viņam tika uzdoti daudzi jautājumi. Pasākuma atklāšanā dalībnieki saņēma dāvanu- krāsainu mapi, kurā bija kladīte un pildspalva radošām idejām. Visu pasākuma laiku valdīja kopības un piederības sajūta, jo mūs vienoja krekliņi ar saukli „Mana skola Brocēnos”, kurus iegādājāmies projekta ietvaros. Kopumā klases novērtējot savu darbu bija apmierinātas un priecīgas par  labi pavadītu laiku un iegūtajām  zināšanām.

Pasākuma organizatore Evelīna Grinkeviča 7.a klase

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Irēna Birgersone