Irēna Birgersone

Tevi nedrīkst pārdot!

Cilvēka tirdzniecības upuris? Cilvēka tirdzniecības novēršana?

Šodien 26. novembrī Latvijas skolas somu papildinājām ar 101. gada filmu „Oļegs”. Režisors Juris Kursietis to uzskata par nākotnes kino, kas sabiedrību darīs labāku. Pēc filmas analizējām, diskutējām kopā ar ekspertiem no Valts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes KPB Prevencijas grupas vecāko inspektori Vitu Vīlisteri un inspektoru Gintu Briķi.

Brocēnu vsk. LSS koordinatore: Dita Dubulta

														
Irēna Birgersone

Teātra pulciņa izrāde

Vai tu gribētu būt skolotājs? Un kāds tu būtu: prasīgs, pielaidīgs, vai vienmēr aizņemts? Un ko tik skolēns neizdomās, lai attaisnotu savu slinkumu?  6.a klases teātra pulciņa dalībnieki Frīdenfeldes lugā “Absurds dancis ap mājas darbiem” ar humoru ļāva paskatīties pašiem uz sevi it kā no malas. sk. Inga Zamberga

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam 12.a klases skolēnu Viesturu Arāju ar iegūto 3.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē.Paldies skolotājai Inesei Eglei.

														
Irēna Birgersone

TIKAI RĪGA, TIKAI DINAMO!

Vai atpazīsti šo saukli? 3. b un 3.c klase to sauca no sirds 14. novembrī, kad apmeklēja hokeja spēli Arēna Rīga. Skolēni bija čakli darbojušies Labo darbu nedēļā, kas tiek organizēta katru gadu oktobra mēnesī. Pirms hokeja spēles iepazināmies ar Dabas muzeju un tā aizraujošajiem eksponātiem. Vai zināji, ka lielākā vabole ir 17 cm gara? Mums bija iespēja izbaudīt stipras zemestrīces vibrācijas, atbildot uz jautājumiem par zemestrīcēm.

Braucienā līdzi devās mūsu kvēlākie atbalstītāji – vecāki. Paldies par kopā būšanu! Lai labie darbi vairāk top un patīkamas balvas, priecē ikvienu! sk.V.Grīnberga

														
Irēna Birgersone

3.c klase iepazīst profesijas

Ikviens no mums veikalā ir sasmaržojis gardo bulciņu un pīrāgu aromātu. Mmm, kā smaržo… Bet kas gan tos gatavo un cep? Atbildi uz šo jautājumu meklēja 3.c klases skolēni 19. novembrī.

Viktorijas mamma ir konditore veikalā Mego. Viņa mums pačukstēja dažus noslēpumus. Kopīgi darbojāmies miltu baltumā un mīklas mīkstumā – cepām picas, cīsiņus mīklā un kanēļmaizītes.

Prieks un izcepto lietu garša-kas var būt labāks par šo? Klāt silta tēja, bērnu smiekli un esam gatavi gaidīt Ziemassvētkus!  sk.V.Grīnberga

														
Irēna Birgersone

“DOMU PŪCE” sākumskolā

Katru gadu Brocēnu vidusskolā tiek rīkots erudītkonkurss “Domu Pūce”.  Sākot ar šo gadu mēs, 10.a klase, šo konkursu vēlamies ieviest arī sākumskolā, tāpēc aicinām pieteikties Brocēnu vidusskolas 3.-4. klašu skolēnu komandas.

														
Irēna Birgersone

Kafija ar politiķiem

Patriotu nedēļā 13. novembrī Brocēnu vidusskolā nu jau tradicionāli norisinājās neformāla diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā Brocēnu vidusskolas un Blīdenes pamatskolas pašpārvalžu pārstāvji, tikās ar Brocēnu pilsētas domes vadību un amatpersonām, lai diskutētu par Brocēnos jauniešiem aktuālām tēmām. Diskusiju laikā skolēniem bija iespēja uzzināt un iepazīt politiķu darba prioritātes un uzdevumus. Jaunieši uzdeva jautājumus, darbojās grupās ar politiķim un saņēma atbildes uz jautājumiem. Kopīgās diskusijās ar jauniešiem iesaistījās Ārijs Sproģis, Ilze Tomanoviča- Barone, Kristīna Maslovska,Zigmunds Georgs Fīrers, Irēna Birgersone, Ieva Ostrovska, Daila Frīdmane, Karīna Ciesmane. Paldies, enerģiskajiem un aktīvajiem diskusiju treneriem Rudītei Muraševai un Ēvaldam Kārkliņam.

Brocēnu vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes konsultants: Dita Dubulta

														
Irēna Birgersone

Interaktīva izstāde

Pirmsskolas un sākumskolas skolēniem, iepriekš  piesakoties telefoniski  pie Brocēnu vsk. bibliotekāres Daigas Lapčinskas.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone