“DOMU PŪCE” sākumskolā

Katru gadu Brocēnu vidusskolā tiek rīkots erudītkonkurss “Domu Pūce”.  Sākot ar šo gadu mēs, 10.a klase, šo konkursu vēlamies ieviest arī sākumskolā, tāpēc aicinām pieteikties Brocēnu vidusskolas 3.-4. klašu skolēnu komandas.

Irēna Birgersone