Pasaule kļūst labāka

Brocēnu vidusskola un PII “Mūsmājas” 3. un 4.oktobrī sadarbībā ar biedrību LAPAS piedalījās kampaņā “Par cilvēcību”.
9.-12.klases skolēni skatījās dokumentālo filmu “Falling Forward”, veidoja sarunu par migrāciju, cilvēku sapņiem un savstarpējo sapratni.
7.klases skolēni un pirmsskolas bērni veidoja savu dzimtas migrācijas kartes. Satiekoties kopējā pasākumā, izveidoja kopīgu Latvijas migrācijas karti. Aktualizējām lokālo, vēsturisko un personisko pieredzi.
12.klases meitenes vietējiem iedzīvotājiem izdalīja ziņu lapu “Pasaule kļūst labāka”. Sagatavoja sk.L.Miķelsone

Irēna Birgersone