Apsveicam!

30.novembrī Saldus Sporta kompleksā norisinājās sacensības “Veiklo stafetes”, kur mūsējie izcīnīja 3. vietu, paldies mūsu mazajiem par skolas goda aizstāvēšanu, malači! 🥉👍🏻
Komandā piedalījās: Olivers Bužoks, Arturs Auka, Jēkabs Kudiņš, Vanesa Priede, Annija Plankais, Māra Milta, Undīne Priede, Dāvis Groskops, Felikss Sproģis, Alekss Magila, Emīls Bruzinskis, Lelde Ābula, Alīna Ļitvičenko, Agrita Andersone, Līga Tolēna, Emīls Brigzna, Endija Jakubauska, Roberts Rancāns, Lilija Oliņa. Skolotājs: Raitis Plauks

														
Irēna Birgersone

Kurzemes Democentra apmeklējums

Šodien, 3.decembrì, par panākumiem konkursos (Fizmix eksperiments, Jauno satiksmes dalībnieku forums, Gribu būt mobils!) un ārpusstundu darbā 15 Brocēnu vidusskolas skolēnu kopā ar sk. Aneti Miltu apmeklēja Kurzemes Democentru. Tajā iepazina centra darbību, interaktīvi izzināja, ko katrs var darīt klimata (ne)izmaiņu labā, piedalījās nodarbībā par krāsu pasauli (un ne tikai), spēlēja spēli “Profesiju riču – raču”. Kā atzina skolēni – labprāt vēl ilgāk būtu izzinājuši klimata izmaiņu novēršanas iespējas.

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
3.12..pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme
Dekorējam klašu telpu logus (trafarets pie Ditas)
Labdarības akcija ”No sirds uz sirdi”(3.12.-21.12.)
Labdarības akcija „Dodot gūtais neatņemams”(3.12.-16.12.)
Makulatūras vākšanas akcija ”Atpelnīsim eglīti”(3.12.-17.01.)
4.12.otrdiena 11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
14.00 iniciatīva Latvijas skolas soma, mākslas filma „Tēvs Nakts”8.-12.kl.(aktu zāle)
15.40 Pedagoģiskā sēde(112.)
5.12.trešdiena 13.00-14.30 nodarbība „Didiland”, Informācijas tehnoloģijas dažādās nozarēs 9.-11.klašu komandām (aktu zāle)
13.00 Minifutbola atklāšana (pie bērnu laukumiņa)
6.12.ceturtdiena 18.00 Vecāku padome(201.)
7.12.piektdiena Matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģijas mācību jomu pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Mārupes vidusskolu.
Ziemīgā piektdiena – Plediņi, zeķes, čības.

 

														
Irēna Birgersone