1.-4.kl.pasākums

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
10.12..pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme
11.12.otrdiena 11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
13.00 iniciatīva Latvijas skolas soma, Džūkstes muzeja nodarbība „Pasakas ceļa somā”Brocēnu novada 1.klasēm
13.00 iniciatīva Latvijas skolas soma, Džūkstes muzeja nodarbība „Pasakas ceļa somā”Brocēnu novada 1.klasēm un Gaiķu, Blīdenes, Remtes 2. klasēm(aktu zāle)
14.00  iniciatīva Latvijas skolas soma, Džūkstes muzeja nodarbība „Pasakas ceļa somā”Brocēnu vsk.2.klasēm(aktu zāle)                                                               
13.12.ceturtdiena 8.30-9.10 Pasaku rīts 1.-4.klašu skolēniem(rīko Skolēnu pašpārvalde)
G 21 sanāksme
18.00 Vecāku padome(201.)
20.00 „Ziemīgais Disko- 90 gadu stilā”5.-12.klasēm
14.12.piektdiena Ziemīgā piektdiena– „Rotājies kā eglīte”.

 

														
Irēna Birgersone