Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
3.12..pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme
Dekorējam klašu telpu logus (trafarets pie Ditas)
Labdarības akcija ”No sirds uz sirdi”(3.12.-21.12.)
Labdarības akcija „Dodot gūtais neatņemams”(3.12.-16.12.)
Makulatūras vākšanas akcija ”Atpelnīsim eglīti”(3.12.-17.01.)
4.12.otrdiena 11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
14.00 iniciatīva Latvijas skolas soma, mākslas filma „Tēvs Nakts”8.-12.kl.(aktu zāle)
15.40 Pedagoģiskā sēde(112.)
5.12.trešdiena 13.00-14.30 nodarbība „Didiland”, Informācijas tehnoloģijas dažādās nozarēs 9.-11.klašu komandām (aktu zāle)
13.00 Minifutbola atklāšana (pie bērnu laukumiņa)
6.12.ceturtdiena 18.00 Vecāku padome(201.)
7.12.piektdiena Matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģijas mācību jomu pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Mārupes vidusskolu.
Ziemīgā piektdiena – Plediņi, zeķes, čības.

 

Irēna Birgersone