Kurzemes Democentra apmeklējums

Šodien, 3.decembrì, par panākumiem konkursos (Fizmix eksperiments, Jauno satiksmes dalībnieku forums, Gribu būt mobils!) un ārpusstundu darbā 15 Brocēnu vidusskolas skolēnu kopā ar sk. Aneti Miltu apmeklēja Kurzemes Democentru. Tajā iepazina centra darbību, interaktīvi izzināja, ko katrs var darīt klimata (ne)izmaiņu labā, piedalījās nodarbībā par krāsu pasauli (un ne tikai), spēlēja spēli “Profesiju riču – raču”. Kā atzina skolēni – labprāt vēl ilgāk būtu izzinājuši klimata izmaiņu novēršanas iespējas.

Irēna Birgersone