Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
15.10.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme (201.)
Labo darbu nedēļa, veltīta skolas 70 gadu jubilejai 15.10.-19.10.(1.-12.klasēm)
10.30 izbraukšana uz Tukuma muzeju, leļļu izrādes apmeklējums Brocēnu novada 3.klašu skolēniem iniciatīva Latvijas skolas soma
16.10.otrdiena 8.00 Skolotāju sanāksme(112.kab.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
17.10.trešdiena 14.00 Skolas jubilejas svinīgs pasākums kopā ar sadarbību partneriem (aktu zāle)
18.10.ceturtdiena 10.00 izbraukšana uz Jaunpils muzeju- Viduslaiki, Brocēnu novada 7.klašu skolēniem, iniciatīva Latvijas skolas soma
12.20 Mazās raganiņas skola, pasākums veltīts Skolas jubilejai(1.-4.klašu skolēniem)aktu zāle
19.10.piektdiena 8.30 vēstures stunda par skolu 1.-4.klasēm(savās klasēs)
9.20 vēstures stunda par skolu 9.-12.klasēm(savās klasēs)
9.20 „Putni salido” pasākums veltīts Skolas jubilejai 5.-8.klasēm (aktu zālē)
10.10 vēstures stunda par skolu 5.-8.klasēm(savās klasēs)
10.10 „Manai skolai-70” pasākums veltīts Skolas jubilejai 9.-12. klasēm(aktu zāle)
11.40 Dāvanu pasniegšana visiem skolas darbiniekiem(aktu zāle)
18.00 Pasākums esošajiem un bijušajiem skolas darbiniekiem(aktu zāle)
20.10.
Sestdiena
18.00 Svinīgais pasākums pedagogiem un absolventiem „Ja fotogrāfija spētu runāt….” (BKC)

 

														
Irēna Birgersone

Pasākums „Matemātika dabā”

Par spīti lietum un vējainam laikam 26.septembrī Brocēnu vidusskolā pulcējās 3.-4.klašu skolēnu komandas no novada skolām. Šoreiz zaķis Jēcis un Ežuks aicināja saskatīt apkārtnē matemātikas gudrības. Talkā viņi sasauca labākos draugus, kuri bija sagatavojuši dažādus praktiskus uzdevumus.

Meža skolā rudenī darba netrūkst! Pie Kurmja bija jāprot nosvērt čiekurus un izmērīt lapu garumu. Zaķēns un Ežuks darbojas arī ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, tādēļ jāmācās izmantot jaunās tehnoloģijas. Komandām bija gan jānofotografē ģeometriskās figūras dabā, gan jāprot izmantot elektroniskos svarus. Ciemos pie Einšteina bērni risināja izteiksmes un, tikai atrisinot pareizi, varēja atslēgt pareizo slēdzeni. Kas ir Einšteins? Jaunajiem matemātiķiem bija interesanti uzzināt par diženā fiziķa ieguldījumu.

Matemātikas stundās mērīt līniju burtnīcā ir ierasts, bet nu nācās izmērīt atsperīgās raķetes lidošanas ceļu ar trīsmetrīgiem mērinstrumentiem. Bet ko darīt, ja aizlido kosmosā?

Kamēr vēl ezers nav aizsalis, skolēni varēja roku iemēģināt zivju makšķerēšanā. Šoreiz nebija asari vai līdakas, bet zivis ar dažādiem skaitļiem. Stacijā “Makšķerēšanas drudzis” uzvarētājs bija tas, kurš ieguva lielāko skaitļu summu izmakšķerētajām zivtiņām. Bet turpat blakus dzīvoja Cieceres ezera briesmonis, kura portretu varēja salikt no tangrama figūrām. Pavisam neparasta bija krāsainā skaitļošanas taka, pa kuru ejot, skolēniem bija jābūt erudītiem. Pelīte Garastīte pārbaudīja bērnu zināšanas par debespusēm, ģeometriskām figūrām, varavīksnes krāsām un sasaistīja ar matemātiskām darbībām.Vai sportā arī vajag matemātiku? Lai pārvarētu šķēršļu sienu bija ne tikai jāatrisina pareizi izteiksmes, bet arī jāatrod noteiktā augstumā karodziņš ar pareizo rezultātu. Meža skolā ir nepieciešama gudrība un veiklība!

/V.Ķezbere, E.Sergejeva/

Pasākums tiek organizēts ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros.

 

 

														
Irēna Birgersone

Brocēnu vidusskolas Tūrisma diena „Darām kopā”

20.-21. septembrī Brocēnu vidusskolas skolēni un skolotāji, skolēnu vecāki ap plkst. 17:00 devās pārgājienā no Brocēnu vidusskolas uz atpūtas bāzi „Zvejnieki”, kur 5.-12.klašu skolēni un skolotāji arī nakšņoja. Šo ceļu jautrāku un interesantāku padarīja izveidotie kontrolpunkti ar dažādiem uzdevumiem, kuri bija jāpilda caur telefonu watsapā. Uzdevumi bija ļoti interesanti tie lika klasēm, domāt, orientēties, un saliedēties. Katrā kontrolpunktā bija skolotāji, kuri bija sagatavojuši dažādus pārbaudījumus, tajos bija gan rotaļas, erudīti jautājumi saistīti ar Brocēniem, gan matemātikas uzdevumi, gan sportiskas aktivitātes Kad, kontrolpunkti bija beigušies, vēl nācās veikt mazu attālumu līdz galamērķim. Nonākuši galā, klasēm bija iespēja nogaršot siltu un ļoti gardu zupu, paldies mūsu skolas pavārītēm.

Vakars turpinājās ar skolēnu un skolotāju sagatavotiem klases priekšnesumiem, tēma „Mēs nākamajā simtgadē.” Viņus izklaidēja Ralfs Stūris un Ksenija Sanduļaka, iejutušies Minjona un Vienradža lomās. Vakara gaitā bija iespēja katrai klasei cept desiņas uz grilla, lieli palīgi bija mūsu skolēnu vecāki, kuri grillus aizdedzināja un palīdzēja skolotājām cepšanas procesā. Manuprāt, vakars nebūtu vakars, ja nebūtu dīdžeja Mareka diskotēka, kuru mums uzdāvināja mūsu skolas Vecāku padomes vecāki, paldies Solveigai Dzenei, Lailai Arājai, Rinaldam Rullim tajā skolēni, skolotāji un vecāki dejoja līdz plkst: 2:30. Vakara noslēgumā, visi devās uz savam teltīm, daži tomēr izvēlējās doties uz mājām, un nākamajā dienā braukt atpakaļ uz Olimpisko vingrošana dienu.

Nākamās dienas rīts iesākās ar brokastīm, skolēni gardām mutēm mielojās ar piciņām, cepumiem un tēju. Rīta rosme 5.-12.klašu skolēniem sākās ar skolas direktora Egona Valtera uzmundrinājuma vārdiem un Olimpiskā karoga uzvilkšanu mastā. Karogu mastā uzticēja uzvilkt mūsu skolas sportiskākajam puisim, airētājam Ansim Grišānam. Kā tradīcija mūsu skolai ir Olimpiskā rīta vingrošanu, kuru katru gadu skolēnu un skolotāju priekšā vingro 12.klases skolēni. Šo rītu turpinājām ar sporta aktivitātēm, arī tās bija sagatavojuši 12.klases skolēni un viņu klases audzinātāja Inga Rozalinska. Sporta aktivitātes bija interesantas, pārdomātas, tajās skolēni devās uz kontrolpunktiem, kuros sacentās starp klasēm. Kad kontrolpunkti bija beigušies skolēni varēja izmantot brīvo laiku, lai spēlētu dažādas spēles, novāktu teltis un sakoptu „Zvejnieku” teritoriju. Laiks šajās abās dienās mūs lutināja un priecēja.

Liels paldies visiem Tūrisma dienas organizētājiem, tas patiešām bija ļoti interesants un neaizmirstams pasākums. Ar lielu nepacietību jau gaidu nākamo mācību gadu!

Paldies visiem klases audzinātājiem, vecākiem, ”Zvejnieku” saimniekiem, kas ļāva mums izbaudīt šo kopā būšanas laiku ārpusskolas.

Sagatavoja: Demija Burlakova-6.b

														
Irēna Birgersone

Ar koncertu pie sociālās aprūpes centra “Atpūtas” senioriem

1.oktobris ir Starptautiskā senioru dina. Paņēmām lielu klēpi prieka, daudz dziesmu, saldu kliņģeri, skaistus zīmējumus un devāmies ciemos pie sociālās aprūpes centra “Atpūtas” iemītniekiem. Skolotāja Aija Zakovska kopā ar bērniem bija sagatavojusi skanīgas dziesmas, kas ielīksmoja klausītājus un tā vien mudināja sist plaukstas. Pasākuma otrajā daļā mīļi tika sagaidītas skolotājas Dignas Gūtmanes izpildītās “vecās, labās” dziesmas, kuras koncerta apmeklētājiem bija pazīstamas un līdzi dziedamas. Koncerts izdevās sirsnīgs, šķiroties seniori aicināja braukt ciemos vēl.Paldies dziedošajiem skolēniem: Līgai Tolēnai (2.c), Kirilam Dviņinam (3.b), Ērikai Miltai, Egijai Petrovai, Sonorai Rullei, Leldei Ābulai (5.a), un dziedošajām skolotājām Aijai Zakovskai, Dignai Gūtmanei. Paldies skolotājai Aivai Šteinai, 6.a klasei un audzinātājai M.Golubevai par palīdzību apsveikuma kartīšu sagatavošanā.

Arta Zepa

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
8.10.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme (201.)
13.00 Goda teātris „Čomiņi”8.-12. klasēm(BKC)
9.10.otrdiena 7.50 Klašu audzinātāju sanāksme(112.kab.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
14.45 Komunikāciju līnija, Skolēnu prezidentu kandidātu debates 5.-12.klasēm(aktu zāle)
10.10.trešdiena 11.40 un 12.30 Skolēnu prezidentu vēlēšanas
5.-12.klasēm, skolotājiem(skolas ēdamzālē)
11.10.ceturtdiena 10.00 kursi pedagogiem „Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā(210.kab.)
15.30 G-20 sanāksme (102.kab.)
18.00 Vecāku padome (201.kab.)
12.10.piektdiena 20.16 Pieturvieta- Brocēni- Skrunda, Latvijas dzelzceļa organizētā akcija.

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas notikumi

														
Irēna Birgersone