UNESCO akcija – Pasaules lielākā mācību stunda

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir līdzdalība. Brocēnu vidusskolas 8.a klasē skolotājas Daigas Barančanes vadībā notika nodarbība “Ikviens var būt mērķu sargs”. Skolēni grupās iepazinās ar ANO noteiktajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un izvēlējās tos, kuru sasniegšanu var ietekmēt arī katra individuāla rīcība. Katra grupa prezentēja savus viedokļus par iespējamo iesaistīšanos noteiktu mērķu sasniegšanā. Skolēni domāja ne tikai par sevi šajā brīdī, bet arī par nākotni, par iespējām ietekmēt problēmu risināšanu. Viņi saskatīja savu, savas ģimenes, kopienas saistību ar pasaulē aktuālām lietām. Tika uzrakstītas darbības, kuras skolēni apņemas veikt, lai būtu noderīgi sabiedrībai. Tas var būt pat tikai sīkums, bet kopumā tam ir sava ietekme uz vidi,apkārtni. Pat tam, ka šobrīd katra uzdevums ir čakli mācīties, lai nākotnē kļūtu par labiem speciālistiem. Nodarbībā skolēni tika aicināti padomāt par sev raksturīgākajām prasmēm un iezīmēm, raksturojot sevi kā globālo mērķu sargu. Pamatojoties uz šiem vārdiem, bija jāveido savs portrets. Tad nu zīmēšana, skatoties selfijos, bija jautrības pilna. Bija laiks pārdomāt, ko es varu sākt darīt mērķu sasniegšanai jau tagad.

Sestās klases Pasaules lielajā mācību stundā piedalās ar aktīvās darbības projektu “Pilsonis”. Kopīgi analizējām Globālos mērķus, salīdzinājām ar aktualitātēm Brocēnos un skolā un grupas četru skolēnu sastāvā izvēlējās savus projektus, kā uzlabot vidi, apstākļus un mācību aktivitātes pašu spēkiem. Labs piemērs bija izstrādātais projekts par mini futbola laukuma izveidi pie sākumskolas. Ideju skolēniem palīdzēja realizēt sk. Arta, uzrakstot pieteikumu A/S Cemex atbalsta fondam. Drīz jau sākumskolēni varēs iemēģināt laukumu. Cerams, ka atbalstu gūs rotaļlaukuma remonts, nojume autobusu stāvvietā un citi. Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek.

 

Irēna Birgersone