Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
  
17.09.pirmdiena 8.40-10.00 Adminstrācijas sanāksme (201.)

18.09.otrdiena

 

7.50 Skolotāju metodiskā sanāksme par speciālās izglītības programmu (112.kab.)

11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)

12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)

20.09.ceturtdiena

10.30 konference „Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” Brocēnu vsk., BKC.

17.30 Tūrisma dienas pārgājiens „Mēs darām kopā”(1.-12.klasēm).

21.09.piektdiena

 

Tūrisma dienas noslēgums „Mēs darām kopā”, (5.-12.klasēm) „Zvejniekos”

10.00 Olimpiskā vingrošana (1.-4.kl. skolā, 5.-12.kl.”Zvejniekos”)

 

 

Irēna Birgersone