Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE”, Brocēnu novada pašvaldība un Izglītības kvalitātes valsts dienests 2018.gada 20.septembrī rīko konferenci “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”  Brocēnu vidusskolā 20.septembrī

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE UN PILSONISKUMS

Vairāk info šeit: https://brocenukonference.wixsite.com/2018

														
Irēna Birgersone