Vitamīnu maratons

5.septembra pēcpusdienā skolas terase piebira ar ņipriem un zinātkāriem 1.-4. klases skolēniem. Un kā jūs domājat – ko viņi sastapa? Zaķi Jēci ar sāpošu vēderu!  Viņš bija ēdis pārāk daudz neveselīgu pārtiku! Iedomājieties, izēdis divas pakas čipsus un tad vēl kolu daudz, daudz dzēris! Zemene steidza zaķim Jēcim palīgā, un vaicāja padomu arī bērniem. Tomēr Jēcis brēca tik skaļi, ka neiztika bez skolas medmāsas Lienītes palīdzības. Tad nu bija pavisam skaidrs, ka visiem būtu noderīgi papildināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Bērni devās apmeklēt 10 stacijas un katrā no tām viņus sagaidīja interesanti uzdevumi un praktiskas darbības. Pārsteigumu pilna, interesanta un informācijas bagāta bija visa šī Vitamīnu maratona pēcpusdiena. Bērni aktīvi darbojās, izzināja un dalījās ar savām zināšanām, tādēļ noslēgumā katrai klasei kaut kas liels, zaļš, apaļš un veselīgs. Kas tas ir? Nu, protams, – arbūzs! Paldies skolotājām – staciju vadītājām par radošu darbu un veiksmīgu iejušanos dzīvnieku tēlos. Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros.

Projektu koordinatore Arta Zepa

														
Vivita Ķezbere

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums


10.09.pirmdiena 8.40-10.00 Adminstrācijas sanāksme (201.)
10.09.-14.09. 10.klašu iesvētību nedēļa
11.09.otrdiena 7.50 Klašu audzinātāju sanāksme (112.kab.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
13.00 Meistarklase „ Darām 100 dāvanas Latvijai”,7.b klasei,(Brocēnu tirgus laukums)
13.09.ceturtdiena 11.00 dzejas dienām veltīta tikšanās ar Guntaru Raču 9.-12.klasēm (aktu zāle)
14.50 tikšanās ar jauktā kora vadītāju Agnesi Čīči, 8.-12.klases interesentiem(aktu zāle)
18.00 Vecāku Padome (201.)
14.09.piektdiena 10.klašu iesvētības noslēgums 15.30(pie skolas)

 

														
Irēna Birgersone