Nedēļas plāns

 

Laiks Pasākums

25.09.otrdiena

 

7.50 Skolotāju sanāksme par skolas jubileju(112.kab.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
26.09.trešdiena 13.00 Matemātikas pēcpusdiena Brocēnu novada 3.-4.klasēm
27.09.ceturtdiena 15.30 Kompetenču projekta mazo grupu tikšanās (uz terases)
28.09.piektdiena 8.30 Zinātnieku nakts- dabas zinātņu 5.,6.,7.klašu skolēniem(Izbraukšana no Brocēnu vsk.)
11.40„Miķeļdienas tirdziņš” 1.-4.klasēm

														
Irēna Birgersone