Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
3.09.
pirmdiena
9.00 Zinību dienas svinīgs pasākums 1.-12. klasēm (skolas iekšpagalmā)
10.00 Klases stunda 1.-12. klasēm
11.30Adminstrācijas sanāksme(201.kab.)
4.09.
otrdiena
7.50 Skolotāju informatīvā sanāksme (112.kab.)
1.-2.st.- Adaptācijas stundas 1.-12. klasēm
10.10 skolas administrācijas, atbalsta personāla tikšanās ar 10. klasi (aktu zāle)
11.00 skolas administrācijas, atbalsta personāla tikšanās ar 5.ām klasēm (aktu zāle)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8. klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12. klasēm (201.)
5.09.
trešdiena
12.20 Veselības pēcpusdiena „Vitamīnu maratons”1.-4. klasēm (skolas pagalmā)
15.30 Administrācijas sanāksme (201.)
6.09.
ceturtdiena
8.00 Skolotāju – interesentu sanāksme par skolas vērtībām (112.)
Latvijas skolas somas atklāšanas pasākums (arēnā Rīga)

 

														
Irēna Birgersone