Konference “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”

Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE”, Brocēnu novada pašvaldība un Izglītības kvalitātes valsts dienests 2018.gada 20.septembrī Brocēnu vidusskolā rīkoja konferenci “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums” , kurā meistarklases vadīja arī mūsu skolas skolotāji. Konferences noslēguma pasākums notika Brocēnu KIC.

Konference "Izglītības kvalitāte un pilsoniskums" 20.septembrī Brocēnos

Pirmais atskats uz konferenci "Izglītības kvalitāte un pilsoniskums", kas 20.septembrī risinājās Brocēnos.#Vitae, #IKVD, Brocēnu novads

Posted by vitae.lv on Pirmdiena, 2018. gada 24. septembris

														
Irēna Birgersone