Nedēļas plāns

Laiks Pasākums


10.09.pirmdiena 8.40-10.00 Adminstrācijas sanāksme (201.)
10.09.-14.09. 10.klašu iesvētību nedēļa
11.09.otrdiena 7.50 Klašu audzinātāju sanāksme (112.kab.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
13.00 Meistarklase „ Darām 100 dāvanas Latvijai”,7.b klasei,(Brocēnu tirgus laukums)
13.09.ceturtdiena 11.00 dzejas dienām veltīta tikšanās ar Guntaru Raču 9.-12.klasēm (aktu zāle)
14.50 tikšanās ar jauktā kora vadītāju Agnesi Čīči, 8.-12.klases interesentiem(aktu zāle)
18.00 Vecāku Padome (201.)
14.09.piektdiena 10.klašu iesvētības noslēgums 15.30(pie skolas)

 

Irēna Birgersone