Lepojamies!

Ķīmijas valsts 63. olimpiādes laureāti novadā:

Aleksandrs Fadeičevs (10.a) – 2.vieta (uzaicināts uz valsts posmu);
Alise Bula (10.a) – 3.vieta;
Demija Burlakova (10.a) – Atzinība;
Sanija Burlakova (11.a) – 3. vieta;
Mareks Lazda (12.a) – 1.vieta
Diāna Lasmane (12.a) – 3.vieta.

Paldies Arvim Miezim, Robertai Laurinovičai, Rutai Almai Vicinskai par piedalīšanos!
Paldies skolotājai Vitai Banzenai!

Marika Ulmane