Lepojamies!

Fizikas valsts 72. olimpiādes 2. posma (novada) rezultāti
APSVEICAM!

Aleksandram Fadeičevam (10.a) – II vieta
Annijai Andersonei (11.a) – I vieta
Kristeram Bulam (11.a) – Atzinība
Danielai Lasmanei (12.a) – Atzinība

Paldies par piedalīšanos Klāvam Valterim (11.a), Klāvam Zakevicam un Raineram Pavāram (12.a)!

Paldies skolotājai Anetei Miltai!

														
Marika Ulmane

SEJAS MASKU LIETOŠANA NO 25.JANVĀRA

														
Marika Ulmane

Brocēnu novada pedagogu konference 2020.gada 21.oktobrī

														
Marika Ulmane

Māmiņ, mīļo mammuķīt, atpūties uz mazu brīd…

														
Marika Ulmane

														
Marika Ulmane

Starpdisciplinārā stunda “Statistisko datu apstrāde un analīze”

2019. gada 18. decembrī 11.a klase skolotāju Vinetas Mielavas un Marikas Ulmanes vadībā apguva prasmi apstrādāt un analizēt dažādus statistikas datus, kuri iegūti reālās dzīves situācijās.
Skolēni guva pārliecību, ka datu vākšana un analīze nesastās tikai ar matemātiku vai informātiku, bet to dara jebkurā zinātnes nozarē un arī ikdienas dzīvē. Skolēni pārliecinājās, cik darbietilpīgs ir process, ievadot un apstrādājot datus rakstiski jeb “ar roku”, taču, izmantojot IT, piemēram, lietotni MS Excel, to var izdarīt dažās minūtēs. Šī arī bija starpdisciplinārās stundas galvenā problēma. Rezultāti tika salīdzināti gan pēc patērētā laika, gan matemātiskās precizitātes, gan vizualizācijas kvalitātes.
Šī nodarbība noritēja trīs mācību stundas, un skolēni guva atziņu, ka datu apstrādi ļoti labi aizstāj dažādas datora lietotnes un vairāk laika var veltīt datu kvalitatīvai analīzei un interpretācijai. Visi 11.a klases skolēni piekrita, ka šīs prasmes noderēs gan zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanā, gan turpmākajā dzīvē.
Sk. Marika Ulmane

														
Marika Ulmane

Labdarības akcija “No sirds uz sirdi”

														
Marika Ulmane

Avīzes “POGA” fotokonkurss

														
Marika Ulmane

21.aprīļa talka

TALKAS DIENA 2018

														
Marika Ulmane

Žurnālistikas darbu konkurss Latvijas vidusskolēniem

Šodien, 13.februārī, divas Brocēnu vidusskolas komandas – Megija 12.b, Endija 12.b, Viesturs 10.a, Edvards 10.a  un otrā komanda – Zita 10.a, Samanta 10.a, Arnita 10.a, Annija 10.a, kopā ar komandu konsultantēm, sk. M.Ulmani un M.Neilandi, devās uz Tukumu, kur norisinājās pirmā daļa portāla “Pilna doma” veidotajam žurnālistikas darbu konkursam Latvijas vidusskolēniem. Katra komanda pieteica dalību šajā konkurā, veidojot plānotā žurnālistikas darba ideju ar tēmas izvēli un pamatojumu. Šajā tikšanās reizē skolēnu komandas prezentēja un ar mentores Montas Jakovelas, kura ir TV3 Latvija Ziņu dienesta žurnāliste, palīdzību attīstīja darbu idejas. Apņēmīgākās komandas ar pārliecināšāko ideju iegūst tiesības uz mentora atbalstu arī visā turpmākajā darba tapšanas laikā. Šo lielisko iespēju ieguva tikai 3 komandas. Lepojamies ar mūsu skolas komandu (Megiju, Endiju, Viesturu, Edvardu, Danu), kuri bija vieni no tiem, kas ieguva šādu iespēju. Komanda pārstāv skolas avīzi “Poga”, un plānotā audiovizuālā sižeta tēmas aktuālais jautājums ir “Kādēļ netiek atjaunota Brocēnu brīvdabas estrāde, ja…?”

														
Marika Ulmane