8. klases Pasaules lielakajā stundā

Unesco aktivitāte “Puslaika apspriede”.

Brocēnu vidusskolas 8.a un 8.b klases Pasaules lielākajā mācību stundā diskutēja par ANO 17 ilgtspējīgās attīstības mērķiem. Tā kā šoruden īpašu uzmanību pievērsām klimata pārmaiņu tēmai, tad skolēni diskusijā saskatīja, ka daudzi no mērķiem saistīti tieši ar šo pasaules problēmu, tāpēc vēl jo vairāk jādomā par vides aizsardzību.

Kā vienu no galvenajām problēmām apspriedē skolēni uzsvēra karu radītās postošās sekas, uzsverot, ka 16. mērķim – Miers, taisnīgums, laba pārvaldība ir jāpievērš lielāka uzmanība katrā valstī. Izskanēja arī šaubas par risinājumiem, jo ne visām valstīm ir vienāda attieksme.

Tika runāts arī par izglītības nozīmi. Savas pasaules 2030. gadā vizualizēšanu katra klase veica atšķirīgi. 8.b klase lietoja skolas jaunos Chrombooks, lai meklētu faktus un veidotu savus plakātus. 8.a klase izmantoja makulatūrai nodotos žurnālus, lai veidotu savu faktu apkopojumu kolāžā.

Katru attēlu skolēni izskaidroja ar kādu faktu vai ideju. Redzēt savu atbildīgo lomu šajā pasaules kustībā skolēnam nav nemaz tik viegli.

Ģeogrāfijas skolotāja Daiga Barančane

#pasaulesstunda #pasauleslielākāmācībustundalatvijā #Brocēnuvidusskola

														
Dita Dubulta

Pasaules lielākā stunda- 3.a un 3.b

Pētīt.
Analizēt.
Salīdzināt.
Secināt.

Pasaules lielākās mācību stundas ietvaros 3.a un 3.b klases skolēni angļu valodā pētīja veselīga uztura paradumus, iegūstot un apkopojot datus. Izzināja uztura ietekmi uz veselību, cukura daudzumu produktos, cukura ieguves veidus un procesus.🍏🥦🥒🍰

Skolēni aptaujāja vienaudžus, apkopoja datus, attēloja tos diagrammās, pētīja faktus interneta vidē, analizēja un secināja, ka cukurs produktos ir ļoti daudz, īpaši saldinātajos dzērienos.
Interesanti, izzinoši un pārsteidzoši! 🧑‍🔬👀🧑‍💻📊

#Brocēnuvidusskola

#pasaulesstunda

#pasauleslielākamācībustundalatvijā

Angļu valodas skolotāja: Inese Lasmane

														
Dita Dubulta

Valsts svētku koncerts

Nāk rudens apgleznot Latviju.
Bet nepūlies, necenties tā.
Mums viņa ir visskaistākā
Tik un tā.
/Māra Zālīte/

🇱🇻😊🫶

#svinam105Latvijai

#dziesmamūsvienounspēcina

#saulesmūžuLatvijai

Vairāk
														
Dita Dubulta

Mana Latvija

Radoši, interesanti, aizraujoši. 😃🎨

Tā dizaina un tehnoloģiju stundas pavada 5.a klases skolēni, apgūstot tematu kompozītmateriāli. Šoreiz stundā notika ārā- ķerot skaistos skatus, izmantojot Latvijas kontūru. 📷🖼️

Secinājumi pēc stundas, ko man nozīmē Latvija-Latvija ir mana dzimtene, manas mājas. Mīlestība, cieņa. Brīvība. Mājas, kur jūtos droši. Dzīve. 🇱🇻

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja S.Logina

														
Dita Dubulta

Sports + dabaszinības

13.11. Brocēnu vidusskolā dabaszinību skolotāja Dace Nīmane un sporta skolotājs Guntars Ruseckis vadīja starpdisciplināru mācību stundu 2.a un 2.b klasēm.

Tēma ļoti labi sasaistījās praktiski sportā un teorētiski dabaszinībās- dažādu lieluma un smaguma priekšmetu pārvietošana telpā, radot enerģijas maiņu. ⛹️🏃

Sportā dažādu veidu uzdevumos tika salīdzināta patērētā enerģija, pārvietojot tenisa bumbiņu un basketbola bumbu.🎾🏀

Dabaszinībās plānojām eksperimentu, izvirzījām pētāmo jautājumu, izdarījām secinājumus. Kā arī izstrādājām drošības noteikumus smagu priekšmetu pārvietošanai.💥🧑‍🔬

Dabaszinību skolotāja Dace Nīmane

														
Dita Dubulta

Ciemos pie O. Vācieša

Berete. Rakstāmmašīna. Burtnīcas. Termosi. Grāmatas. Boksa cimdi. Zīmējumi. Lampa. Pērtiķītis Jēkabs. Un citas lietas, kas ir saglabātas dzejnieka Ojāra Vācieša muzejā. 📚📓📝🥊🐒

13.novembrī Ojāra Vācieša dzimšanas diena. Šogad viņam apritētu-90.

14.novembrī mūsu vidusskolas jaunieši ciemojās attālināti pie dzejnieka muzejā. Ieklausījās arī viņa dzejā, ko runāja 10.- 12.kl. skolēni Anita, Lelde, Elīza, Aleksandra, Aleksandrs, Simona, Deivids, Kristiāns, Edijs, Alens, Klāvs. Paldies! 🤗👏

Skolotājas Mairita un Ļena

														
Dita Dubulta