Sports + dabaszinības

13.11. Brocēnu vidusskolā dabaszinību skolotāja Dace Nīmane un sporta skolotājs Guntars Ruseckis vadīja starpdisciplināru mācību stundu 2.a un 2.b klasēm.

Tēma ļoti labi sasaistījās praktiski sportā un teorētiski dabaszinībās- dažādu lieluma un smaguma priekšmetu pārvietošana telpā, radot enerģijas maiņu. ⛹️🏃

Sportā dažādu veidu uzdevumos tika salīdzināta patērētā enerģija, pārvietojot tenisa bumbiņu un basketbola bumbu.🎾🏀

Dabaszinībās plānojām eksperimentu, izvirzījām pētāmo jautājumu, izdarījām secinājumus. Kā arī izstrādājām drošības noteikumus smagu priekšmetu pārvietošanai.💥🧑‍🔬

Dabaszinību skolotāja Dace Nīmane

Dita Dubulta