Dzejas diena

💭Vai man patīk dzejoļi?

Uz šo jautājumu centās atbildēt Brocēnu vidusskolas 5. un 6.klašu skolēni, pulcējoties 31.oktobrī Dzejas dienas pasākumā.

Katrai klašu grupai iepriekš bija jāizpilda uzdotais mājasdarbs – jāiemācās no galvas noskaitīt kopā viens latviešu bērnu rakstnieka dzejolis. Dzejoli varēja atdzīvināt ar kustībām, ilustrācijām un žestiem. Klases skandēja J. Baltvilka, O. Vācieša un P. Brūvera dzejoļus.📢🗣️

Drosmīgākie skolēni vēl papildus bija iemācījušies nodeklamēt individuāli savu mīļāko dzejoli. Dzejoļi bija gan par sienāžiem, valodu, pienākumiem, sapņiem un labiem darbiem.

Pasākuma gaitā skolēni arī uzzināja, ka latviešu bērnu rakstnieki sacer mīklas, kuras varēja atminēt, saņemot pārsteiguma balvas.

Skolēniem palīdzēja sagatavoties literatūras un latviešu valodas skolotājas Zane Zuja un Daiga Staško. 👏🤗

Labi padarītais darbiņš sagādāja prieku visiem. Labu var darīt visi KOPĀ!

Sagatavoja D. Staško

														
Dita Dubulta