Skolotāji svin Ziemassvētkus

Duets “Abi Divi” šodien ieskandināja svētkus Brocēnu vidusskolā.
Katram pa dziesmiņai, dzejolītim un siltam smaidam….
Kādam pa kartītei un adītām zeķītēm…
Paldies par siltumu, sirsnību un muzikālo veltījumu!
Laimīgu, veselīgu un skanīgu Jauno 2024.gadu!🎁🧑‍🎄🎹

Foto: Daiga Barančane

														
Dita Dubulta

Decembris sākumskolā

Enerģisks un darbīgs sākumskolā pagāja decembris. Skolotāji un bērni uzveda teātra izrādes, iepriecināja ar labiem darbiem, cepa piparkūkas un darbojās darbnīcās. Paslepus no malas bērnu lasīt prieku vēroja lasīšanas spociņš, kura uzdevumus pamanīja tikai uzmanīgākie lasītāji! Labā feja- direktore un rūķis ar dāvanām paviesojās katrā klasē. 🎁🌟🎄🤩

														
Dita Dubulta

Veltījums mīlestībai

Apstāties…
Ieklausīties….
Piedzīvot…
“Veltījums Mīlestībai”…

Paldies visiem koncerta dalībniekiem, skatītājiem par šo maģisko mirkli, kuru piedzīvojām kopā. 😊🫶

Paldies koncerta organizatoriem:
Direktora vietniecei audzināšanas jomā Ditai Dubultai.
Agnesei Čīčei, Guntim Apriķim, Inārai Bērziņai, Ingrīdai Bitei, Indrai Vītolai, Simonai Sunepai, Maratam Samauskim, Kudiņu ģimenei, Grantu ģimenei, Paulai Zvaigznei, Tincei Bendratei, Elizabetei Zabarovskai, Raineram Pavāram, Klintai Jansonei, Daigai Barančanei, Anitai Ritai un Tīnai Endijai Straksēm.

Es ticu, ka jūsu Ziemassvētku gariņš ir atdzīvojies. Es vēlu, lai šie Ziemassvētki visiem nes to dvēseles gaismu, ko nav sniegusi ikdiena. Lai svētku miers, gaisma un mīlestība mūs pavada līdz nākamajiem Ziemassvētkiem!

Paldies Jums!
Priecīgus un ģimeniskus svētkus! ❤️🎄🕯️

Anita Rita Strakse

Foto: Daiga Barančane

														
Dita Dubulta

Ziemassvētku jampadracis

Ziemassvēkti mums katram ir īpašs laiks, skolā tos ļoti gaidām!🤩🌟

Darbojamies Rūķu darbnīcās, jautrojamies Jampadrača aktivitātēs, spēlējam teātri saviem vecākiem un saņemām dāvanas no Ziemassvētku vecīša! ❤️❄️🎄🎁

#skolarotājaslīksmosvin

#gaidīšanasunsvētkulaiks

														
Dita Dubulta

Ziemassvētku pateicību rīts

Pateicība neko nemaksā, taču tā sasilda, iedvesmo un padara mūs daudz labākus! 🙏

Paldies par sasniegumiem mācībās, konkursos, sacensībās un olimpiādēs. Paldies par nesavtību, labestību un labajiem darbiņiem!

Priecīgus un mierpilnus Ziemassvētkus! 🕯️❤️🎄

#pateicīburītsvairolabo

#prieksunlīksmība

📸 Foto, video: Daiga Barančane.
🤩 Izcils mākslas darbs- Piparkūkas Poga, paldies Ilze Skapste! Paldies par Ziemassvētku egli Rinaldam Rullim. Paldies Ivaram Liepam par piparkūku sirdīm.

														
Dita Dubulta

Ziemassvētku tirdziņš

Ziemassvētku laikā ir īstais laiks tirgoties!
Praktizējam un pilnveidojam jauno uzņēmēju un pircēju prasmes!
Tirdziņā valda īsta tirgošanās kņada.

#lieliepārdodmazajiem ⚖️🛒🪙🧮

														
Dita Dubulta

Ziemassvētki sākumskolā

Tik pārsteidzoši un aizraujoši sākumskolas skolēni aizvadīja Pateicību rītu!

Šoreiz skolotāji dāvināja saviem skolēniem teātra izrādi “Ziemmassvētku nakts leļļu istabā”. ❄️☃️

Tik smieklīgi, brīnumaini un jautri ir tie mūsu skolotāji!🤣

📸Daiga Barančane

#skolotājidāvina

#skolēnilīksmoungavilē

#šodienskolārūķidaudz

														
Dita Dubulta

Bioloģijas olimpiādes laureāti

Mana skola Brocēnos lepojas ar Jums! ❤️😊

Saldus novada bioloģijas olimpiādes rezultāti.

🌟Elizabete Zabarovska (9.b klase) Atzinība
🌟Zane Atteka (10.a klase) Atzinība
🌟Roberta Laurinoviča (12.a klase) 3. vieta
🌟Deivids Uļskis (12.a klase) Atzinība

Paldies bioloģijas skolotājai Margitai Skrastiņai par skolēnu sagatavošanu. 😎👏🌟

														
Dita Dubulta

Ciemos pie veciem ļaudīm

Šodien viesojāmies pie Saldus sociālā dienesta dzīvojamās mājas un Remtes SAC “Atpūtas” ļaudīm.
Šajā gaidīšanas laikā esam ļoti priecīgi un pateicīgi par šo satikšanos. 😊

Mūsu dāvanu maisā bija dziesmas, dzejolīši, siltais smaids un spožais acu mirdzums!
No sirds uz sirdi…💛

Paldies mūsu lielajām un mazajām rūķenēm: Natālijai Balodei, Agnesei Čīčei, Evitai Bisterei, Paulai Zvaigznei, Adrijai Rabovičai, Nikolai Stencelei, Tincei Bendratei!👏

#dāvināšanasprieks

#dotunsaņemt

#labaisvairolabo

Dita Dubulta

														
Dita Dubulta

Mīļš paldies no visas sirds

														
Dita Dubulta