11. novembris- Lāčplēša diena

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaišums, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas palīdz un mirdz.

🇱🇻❤️🕯️

#gaismamūsuskolā

#gaismasceļaiedegšana

#lāpugājiensBrocēnos

#lāčplēšadienavieno

														
Dita Dubulta

Radošie faktu meistari

Radošie faktu meistari

Brocēnu vidusskolas 10.klase Pasaules lielākās mācību stundas ietvaros pētīja 2023. gada Ilgtspējīgas attīstības mērķu progresa ziņojumu. Šoreiz mēģinājām datus apstrādāt un prezentēt radošā veidā, atsakoties no ierastajām diagrammām. Datu atspoguļošanai izmantojām bibliotēkas norakstītās grāmatas. Viegli nebija. Kopīgi secinājām, ka grūtības sagādā datu atlase un radošā risinājuma izvēle. Diskutējot par paveikto un veicamo, secinājām, ka lielākā ietekme uz kopējo mērķu sasniegšanu ir 4. ( kvalitatīva izglītība), 5. (dzimumu līdztiesībai) un 10. (mazināta nevienlīdzība) mērķiem. Sasniedzot šos mērķus, būsim soli tuvāk pasaules kopējai labklājībai.

Sk. Laura Miķelsone

#Brocēnuvidusskola #pasaulesstunda #pasauleslielākāmācībustundalatvijā

														
Dita Dubulta

Puslaika apspriede sadarbībā

Puslaika apspriede sadarbībā

Puslaika apspriedē piedalījās Brocēnu vidusskolas 6. klases. Ja varētu mainīt vienu lietu pasaulē, tad tā būtu:

 • Novērstu karus un konfliktus
 • Vairāk palīdzētu slimiem cilvēkiem
 • Nepiesārņotu dabu
 • Izdomātu zāles pret vēzi
 • Nespīdzinātu cilvēkus un dzīvniekus
 • Neizmantotu dzīvniekus eksperimentiem
 • Panāktu, lai cilvēki ieklausās viens otrā
 • Aizliegtu mākslīgo intelektu
 • Pasaulē visās valstīs būtu demokrātija
  Pēc puslaika apspriedes nospriedām, ka 2030. gadā sievietēm būs labāka izglītība un veselība, starptautiskās organizācijas vairāk varēs ietekmēt situāciju pasaulē, cilvēki vairāk palīdzēs nabadzīgajiem, būs labāk filtrēts ūdens, būs vairāk un labākas patversmes dzīvniekiem, katram iedzīvotājam būs mājas, cilvēki vairāk ziedos, pilnībā būs izzudusi nabadzība, notiks pasaules lielā talka u.c.

Sk. Laura Miķelsone

#Brocēnuvidusskola #pasaulesstunda #pasauleslielākāmācībustundalatvijā

														
Dita Dubulta

Ņemot un dodot topu par citu!

📚🤩Šodien Brocēnu vidusskolā viesojās pārstāves no Latviešu valodas aģentūras nodarbībā “Ņemot un dodot topu par citu”

📌Interesantā un interaktīvā pasākumā skolēniem bija iespēja iejusties Jura Alunāna lomā un veidot latviskus tulkojumus dažādiem mūsdienās jauniešu vidū izmantotiem anglicismiem. Interesantākie skolēniem šķita tulkojumi ,,jaudas snauda” (power-nap) un ,,laiskot” (chillot). Jaunieši uzzināja dažādu anglicismu nozīmes un izcelsmes.
Pasākumā uzzinājām, ka populārākie anglicismi mūsu jauniešu vidū ir
📌 ,,For real,, un ,,okay,,.

Kristiāns Priedītis, Elīza Ipoļitova.

														
Dita Dubulta