8. klases Pasaules lielakajā stundā

Unesco aktivitāte “Puslaika apspriede”.

Brocēnu vidusskolas 8.a un 8.b klases Pasaules lielākajā mācību stundā diskutēja par ANO 17 ilgtspējīgās attīstības mērķiem. Tā kā šoruden īpašu uzmanību pievērsām klimata pārmaiņu tēmai, tad skolēni diskusijā saskatīja, ka daudzi no mērķiem saistīti tieši ar šo pasaules problēmu, tāpēc vēl jo vairāk jādomā par vides aizsardzību.

Kā vienu no galvenajām problēmām apspriedē skolēni uzsvēra karu radītās postošās sekas, uzsverot, ka 16. mērķim – Miers, taisnīgums, laba pārvaldība ir jāpievērš lielāka uzmanība katrā valstī. Izskanēja arī šaubas par risinājumiem, jo ne visām valstīm ir vienāda attieksme.

Tika runāts arī par izglītības nozīmi. Savas pasaules 2030. gadā vizualizēšanu katra klase veica atšķirīgi. 8.b klase lietoja skolas jaunos Chrombooks, lai meklētu faktus un veidotu savus plakātus. 8.a klase izmantoja makulatūrai nodotos žurnālus, lai veidotu savu faktu apkopojumu kolāžā.

Katru attēlu skolēni izskaidroja ar kādu faktu vai ideju. Redzēt savu atbildīgo lomu šajā pasaules kustībā skolēnam nav nemaz tik viegli.

Ģeogrāfijas skolotāja Daiga Barančane

#pasaulesstunda #pasauleslielākāmācībustundalatvijā #Brocēnuvidusskola

Dita Dubulta