Ģimenes dienas koncerts

Bērna prieku,
Sajūsmu par dzīvi,
Par ikvienu nieku,
Māku elpot brīvi …
To nepazaudēt,
Ar smagumu neapkrāmēt!
Stāvēt pļavā basām kājām –gavilēt-dejot-smiet!
/Lauris Valters/

Paldies par brīnišķīgo ģimenes sajūtu!😊🫶👨‍👩‍👧‍👦
Paldies koncerta dalībniekiem, vadītājiem, organizatoriem, skatītājiem par silto kopā būšanu. Kopā būšana mūs visus vieno un sasilda! 💛

Paldies par koncerta sagatavošanu Inārai Bērziņai, Simonai Sunepai, Ievai Vorobjovai, Aijai Zakovskai, Agnesei Čīčei, Zigurdam Tursam, Vivitai Ķezberei, Mairitai Neilandei, Ļenai Zvaigznei, Ievai Viļķevskai, Antrai Rokolei, Marekam Našeniekam, Raineram Pavāram.☀️✨😀

Sargāsim, mīlēsim un novērtēsim savus vistuvākos cilvēkus!☺️🧡

Lai jums skaisti un mīlestības piepildīti Māmiņdienas un Ģimenes dienas svētki! 💐

Dita Dubulta