Ābeces svētki pirmklasniekiem

Pirmās ābeces prasmes pirmklasnieki jau apguvuši bērnudārzā, taču nostiprina un kļūst par prasmīgiem lasītājiem skolā. Tad laiks Ābeces svētkiem. 📚📖

Pirmklasnieki svētku dalībniekus iepazīstināja ar Guntara Rača skaitāmpantu grāmatu “Kad neviena nav mājās”, kurā katram alfabēta burtam ir atvēlēts savs pantiņš.

Pasākumā laikā notika vairāki nelieli konkursiņi, un visi saistīti ar lasītprasmi un, protams, attapību.

Bibliotekāre Ieva Viļķevska bija sagatavojusi izstādi, kurā varēja apskatīt dažādu laiku ābeces.

2.martā mazie censoņi pieskandināja skolu. 👧👦

Sadaloties komandās, ābeces gudrību lietpratēji devās uz dažādām vietām skolā – pieturām, kur bija gan jāatšifrē teikums, sasaucot kopā attēloto priekšmetu trešās skaņas, gan jāatjauno pasakas tekstā secība, gan pēc nosacījuma jāveido jautājuma teikumi, gan jāatmin krustvārdu mīkla, jāatjauno dzejas rindas un jāveido saderīgu vārdu grupas. 🔍✏️📙

Žūrija atzinīgi novērtēja pirmklasnieku lasītprasmi un katram dāvāja Konstruēšanas pulciņa dalībnieku veidotu medaļu.

Skolotāja I.Zamberga

														
Dita Dubulta

Skatuves runas konkurss

Mana skola Brocēnos lepojas ar skolēnu augstiem sasniegumiem Saldus novada Skatuves runas konkursā! 🌷🫶🤩

☀️Augstākā pakāpe Tincei Bendratei – 2.b klase

☀️Augstākā pakāpe Jasmīnai Davidānei – 5.a klase

☀️Augstākā pakāpe Kristiānam Priedītim – 11.a klase

☀️Augstākā pakāpe Evelīnai Grinkevičai – 10.a klase

☀️Augstākā pakāpe Elīzai Ipoļitovai – 10.a klase

☀️1.pakāpe Deividam Uļskim – 11.a klase

Fināla konkursā skolu pārstāves: Tince Bendrate, Jasmīna Davidāne, Kristiāns Priedītis, Evelīna Grinkeviča. Veiksmi un izdošanos!

Paldies skolotājām – Vivitai Ķezberei, Daigai Staško, Mairitai Neilandei, Ļenai Zvaigznei – par skolēnu sagatavošanu konkursam.🌷😎

														
Dita Dubulta