Domu pūce 9.-12. klašu grupām

Šonedēļ, 23.03.2023., skolā norisinājās erudīcijas konkurs “Domu pūce” 9.-12. klašu grupām. Konkursā piedalījās 6 komandas. 📚🧮✏️

Erudītākās komandas šogad atzītas:🔍
1.vieta 11.a “DAKS”
2.vieta 12.a “Mazie cinīši”
3.vieta 10.a “Ilmārs un viņa eņģelīši”

Paldies skolotājiem – Daigai Barančanei, Ditai Dubultai, Anetei Miltai, Maijai Golubevai un Ingai Rozalinskai- par sagatavotajiem jautājumiem. 🫶

Liels paldies pasākuma atbalstītājam “Schwenk” par specjautājumiem un vērtīgajām balviņām.🤝

Paldies žūrijai: Nikam Ozolam, Raineram Pavāram un Ditai Dubultai.

Paldies konkursa organizatoriem un vadītajiem Kristiānam Priedītim un Aleksandram Fadeičevam.😀

														
Dita Dubulta