Ābeces svētki pirmklasniekiem

Pirmās ābeces prasmes pirmklasnieki jau apguvuši bērnudārzā, taču nostiprina un kļūst par prasmīgiem lasītājiem skolā. Tad laiks Ābeces svētkiem. 📚📖

Pirmklasnieki svētku dalībniekus iepazīstināja ar Guntara Rača skaitāmpantu grāmatu “Kad neviena nav mājās”, kurā katram alfabēta burtam ir atvēlēts savs pantiņš.

Pasākumā laikā notika vairāki nelieli konkursiņi, un visi saistīti ar lasītprasmi un, protams, attapību.

Bibliotekāre Ieva Viļķevska bija sagatavojusi izstādi, kurā varēja apskatīt dažādu laiku ābeces.

2.martā mazie censoņi pieskandināja skolu. 👧👦

Sadaloties komandās, ābeces gudrību lietpratēji devās uz dažādām vietām skolā – pieturām, kur bija gan jāatšifrē teikums, sasaucot kopā attēloto priekšmetu trešās skaņas, gan jāatjauno pasakas tekstā secība, gan pēc nosacījuma jāveido jautājuma teikumi, gan jāatmin krustvārdu mīkla, jāatjauno dzejas rindas un jāveido saderīgu vārdu grupas. 🔍✏️📙

Žūrija atzinīgi novērtēja pirmklasnieku lasītprasmi un katram dāvāja Konstruēšanas pulciņa dalībnieku veidotu medaļu.

Skolotāja I.Zamberga

Dita Dubulta