Sākumskolas avīze

Par paveikto gada pirmajos mēnešos sākumskolā stāsta skolotāji un bērni.

Irēna Birgersone