Ukraiņu skolēni par Brocēnu vidusskolu

Interesanti, smiekli, mīlestība, laime, aizraujoši, skola, skolotāji, stundas, mikroklimats, sports, slidošana, nezināms, jauna valoda, labestība, prieks, mierīgums, atbalsts, uztraukums, pilsētiņa, mežs, ezers, laipnība, draudzīgs, gādīgs, miers, pārdzīvojumi, pateicība, jautrība, viesmīlība, jaunas jūtas, aktīvi, patiesums, zināšanas interesanti mācīties – tie ir vārdi, kas raksturo 17 skolēnu no Ukrainas izjūtas, kuri jau 1-2 nedēļas mācās Brocēnu vidusskolā. Jauna pieredze, sajūtas, mācības citādāk ir ne tikai šiem skolēniem, bet arī “mājiniekiem” – daļa stundas notiek latviešu valodā, bet daļa – krieviski, jo mācību viela tiek tulkota. Šķiet, ka mūsu jaunie skolēni ir labi iejutušies, klašu kolektīvos un skolā ir draudzīgi uzņemti, katrs cenšas palīdzēt, kā vien var! Ceram un ticam, ka kopā mums viss izdosies MANĀ SKOLĀ BROCĒNOS!

														
Irēna Birgersone