Gredzenu vakara izrāde

“Nellijas Jāņi” mūsos atklāja daudz jaunu talantu, drosmi, uzņēmību, uzticēšanos viens otram, siltas attiecibas, mīlestību pret savu vietu, piederību savai tautai. Paldies Inārai Bērziņai, Andrim Akermanim, Gerdai Olševskai, Marekam Našeniekam, Antrai Rokolei, Andai Eņģelei, Oksanai Sviklei, Ojāram Druvaskalnam, Matīsam Arājam, Daigai Barančanei par izrādes iedzīvināšanu, sinerģiju! Komandā ir spēks! Skatītāji- vecāki, skolotāji, draugi- mēs sajutām Jūsu mīlestību, paldies Jums!

														
Irēna Birgersone